Servicepunt Rabobank in bibliotheek Ter Apel

TER APEL

Sinds 1 september heeft de Rabobank een deel van de ruimte van de bibliotheek in gebruik als servicepunt.

"Daar zit een idee achter", vertelt Janneke Klok. Zij is regiomanager bibliotheken Groningen. "Naast een traditionele uitleenbibliotheek worden we steeds meer een maatschappelijke, educatieve bibliotheek. We durven te experimenteren met nieuwe vormen van bibliotheekwerk. In de bibliotheek is iedereen welkom. Om te lezen, te leren en te leren lezen. Het is een ontmoetingsplaats waar je geïnspireerd kunt raken

en iedereen mee kan doen. Een plek waar we inwoners uitdagen om zichzelf verder te ontwikkelen."

"Het is misschien wennen maar de klanten kunnen net als in ons oude bankkantoor gewoon bij ons binnenlopen voor advies en service",

benadrukt Marcel Wehkamp. Hij is directeur Particulieren Rabobank. "We hebben een eigen spreekkamer. Onze medewerkers zijn nog maar een paar dagen aan de slag, maar zijn nu al enthousiast. Er is veel meer reuring. Dat schept ook kansen. Voor beide kanten. Bij de voorlees uurtjes kunnen we prima informeren wat er allemaal komt kijken als de kleintjes groter worden."

Janneke Klok: "Het servicepunt van de Rabobank trekt mogelijk klanten die nooit in de bibliotheek komen. Voor de bibliotheek de kans haar mogelijkheden breder onder de aandacht te brengen. In onze bibliotheek is veel

aandacht voor het beter leren lezen, schrijven en rekenen. Dat doen we in ons Taalhuis. Je hoeft daarvoor geen lid te zijn van de bibliotheek. Je kunt gebruik maken van speciale leesboeken, oefenboeken, gratis taalcursussen. De taalhuiscoördinator heeft wekelijks spreekuur en kijkt wat nodig is. Taalvrijwilligers helpen bijvoorbeeld met het invullen van formulieren of het lezen van een brief."

"Onze medewerkers willen daar ook graag wat in

betekenen", vult Marcel Wehkamp aan. "Zo kunnen we samen optrekken in het zelfredzamer maken van de regio."


Auteur

Paul Abrahams Redacteur