Gemeente Westerwolde pompt toch extra geld in RSG Ter Apel

De gemeente Westerwolde pompt nog eens 545.000 euro in RSG Ter Apel. Dit komt bovenop de 12 miljoen die voor de verbouwing was uitgetrokken. Dit bleek woensdagavond tijds de raadsvergadering in het gemeentehuis van Sellingen. Alleen de Partij voor de Dieren was tegen het aanvullende krediet.

Wethouder Wietze Potze, die in 2017 stellig beweerde dat de genoemde 12 miljoen euro de max was, stelde dat destijds de forse prijsstijgingen in de bouwsector niet konden worden voorzien. Aanvankelijk was er een tekort van 2,2 miljoen euro; dit werd teruggebracht tot 1,3 miljoen, en - nu - naar de genoemde 545.000 euro.

Potze liet de raad weten dat dit bedrag waarschijnlijk nog lager zal uitvallen, daar de gemeente Westerwolde bij de Provincie Groningen een subsidie heeft aangevraagd van 250.000 euro. "Daar is nog geen 'ja' op gezegd", liet hij weten.

Voor fase 4 van het project, renovatie en verbouwing van het monumentale deel van het pand, draagt RSG zelf bij uit eigen financiële middelen.

Volgens Potze wordt er bij de verbouwing niet getornd aan het programma van eisen. Wel wordt de tijdelijke huisvesting én de nieuwbouw kleiner, worden er aanpassingen gedaan aan het type fietsenstalling en komt er geen iniforme bestrating rond het gebouw.

Na het schooljaar, 18 juli, wordt begonnen met de sloop en de bouw van de tijdelijke huisvesting. Na de zomer wordt daadwerkelijk een start gemaakt met  de bouw.