Vervlogen tijden ... over Foto Huizinga

STADSKANAAL - Rond 1900 woonde R.A. Okken in het pand op bovenstaande foto. Naast huisschilder, was hij ook fotograaf.

Toen het schilderbedrijf steeds drukker werd besloot hij de fotozaak achter zijn woning in 1910 over te doen aan H. Loman. Deze had al een fotozaak in Veendam. Zijn broer K.G. Loman werd hier filiaalhouder.

Door de mobilisatie van 1914-1918 werden de broers dikwijls vervangen door hun zus Riek Loman die al snel in het fotoatelier zeer kundig was. Haar vriend, timmerman en fervent wielrenner Piet Huizinga was haar hierbij regelmatig behulpzaam. In 1919 trouwden zij en gingen in Veendam boven de zaak aan de Kerkstraat wonen.

Doordat K.G. Loman in 1927 plotseling overleed en R.A. Okken inmiddels was verhuisd naar een ander pand vestigden Piet en Riek zich aan de Semsstraat 8 – toen nog wijk H.6 - en begonnen hier hun fotozaak onder de naam P. Huizinga v/h K.G. Loman.

Dat Piet vooruitstrevend was bleek al toen hij twee jaar later zijn eerste filiaal in Musselkanaal opende naast Radio Steeman aan de Marktstraat. Deze zaak was eerst op woensdag en vrijdagmiddag geopend en later kon men ook - vanwege de toen nog 6-daagse werkweek- ook zondags van 10-19 uur op de kiek. Afwisselend waren de echtelieden dan in Musselkanaal op de openingstijden aanwezig.

Daar het centrum van Stadskanaal zich steeds meer rond het hoofdstation in Stadskanaal ontwikkelde, besloot Huizinga daar in 1933 een nieuw pand te bouwen. Hij kon een stuk grond kopen van de familie Brans, die woonde op de plaats waar later garage Bergman was (nu Handelsstraat 36).

Het prachtige pand, ontworpen door architect J. Sterenberg uit Ter Apel had voorin de fotowinkel en boven het atelier. Door ramen in de zijgevel en boven in het dak kon de lichtinval met behulp van gordijnen worden geregeld voor de perfecte foto.

Hebben we tegenwoordig de modernste apparatuur, een flitsfoto gebeurde in die jaren nog met magnesium-poeder. Zo werd zoon Frans opgeroepen om een flitsfoto te maken in Hotel Dopper van de heren seniorengroep van de gymnastiekvereniging Jahn II. Midden in de zaal werden twee tafels in het publiek ontruimd. Op de ene werd een statief met camera geplaatst en op de andere tafel een statief met magnesiumfilter waar op het laatste moment het poeder werd gedaan. De camera werd ingesteld naar de groep op het toneel en de cassette met de gevoelige plaat in de camera gedaan. Op een teken werden in de zaal alle lichten gedoofd, de lens geopend en het flitspoeder ontstoken zodat daarmede de geposeerde groep werd verlicht. Dit moest toen geheel vakkundig gebeuren, want een tweede opname was niet mogelijk.

In 1948 werd een fotozaak in Appingedam geopend die werd gerund door Jan Huizinga, nadat deze eerst door zijn oudste broer Frans was ingewerkt. Toen in 1951 fotograaf Groenewold naast hotel Dopper ging emigreren werd ook deze zaak overgenomen. Jongste zoon Harm (Appie) Huizinga trouwde en kwam hier te wonen. Frans bleef werken vanuit de Handelsstraat.

Doordat het filiaal in Musselkanaal te klein werd kocht men een groter pand aan de Marktstraat 94. Appie vertrok naar Musselkanaal en zijn ouders in het oude pand naast Dopper. In 1956 overleed Piet Huizinga plotseling.

De modernisering in de fotobranche bracht ook mee dat er moest worden vergroot. Naast Dopper werd een geheel moderne fotozaak met prachtige studio’s werkruimten en doka geopend. Frans vestigde zich in dit nieuwe pand. De zaak aan de Handelsstraat sloot in 1969.

Vanaf 1970 veranderde de portretfotografie drastisch en moest alles in kleur. De vakcentrales vroegen om een negatief van 6 bij 6 centimeter. Voor ‘direct klare’ foto’s kwamen er Polaroid toestellen.

Na ruim 60 jaar vakmanschap werden alle fotozaken van Huizinga in de tachtiger jaren gesloten. In Musselkanaal werd de zaak voortgezet door Hugo Oldenziel, later Jitse Meijer.

Regelmatig laat ik u in deze rubriek een foto van Foto Huizinga zien. Het was vooral Frans Huizinga die in de tweede helft van de vorige eeuw talrijke historische foto’s heeft genomen van ‘oude’ panden in Stadskanaal en omgevingo. Foto Huizinga heeft ook hiermee een waardevolle historische herinnering voor deze streek achtergelaten.

Wilt u reageren op het artikel? Stuur dan een mail naar meijeringjl@planet.nl of bel 0599-613985.

Jaap Meijering