Gemeente Westerwolde nodigt inwoners uit mee te denken over omgevingsvisie

SELLINGEN - De gemeente Westerwolde nodigt haar inwoners op 14, 15 en 21 mei uit om mee te denken over hun leefomgeving en de toekomst van Westerwolde.

De input uit deze bijeenkomsten gebruikt de gemeente voor de totstandkoming van een omgevingsvisie.

In de omgevingsvisie staat omschreven welke kernwaarden en kwaliteiten in Westerwolde belangrijk zijn en welke ontwikkeld moeten worden in de leefomgeving. Bijvoorbeeld: aandacht voor het bijzondere landschap en de cultuurhistorie, ruimte voor lokaal ondernemerschap, gezondheid of goede wegen en verbindingen.

Wethouder Bart Huizing: "We kunnen niet alleen als gemeente verzinnen wat belangrijk is om te ontwikkelen. Het gaat om de leefomgeving van de inwoners, nu en in de toekomst. Daarom gaan we zo veel mogelijk partijen betrekken bij het opstellen van de omgevingsvisie."

Gebiedsbijeenkomsten omgevingsvisie

Inwoners kunnen terecht op één van de drie bijeenkomsten waar de verschillende dorpen behandeld worden: 14 mei in Ter Apel, 15 mei in Vlagtwedde en 21 mei in Wedde.

Aanmelden is verplicht en kan via westerwolde.nl/omgevingswet

Omgevingsvisie

Op 1 januari 2021 wordt de omgevingswet van kracht. Daarvoor moeten het Rijk, de provincies en gemeenten elk een omgevingsvisie maken.

De gemeente stelt één omgevingsvisie vast voor het hele grondgebied. In de omgevingsvisie komen onderwerpen als verkeer en vervoer, natuur, water, gezondheid en milieu samen. Het doel hiervan is dat het makkelijker wordt om projecten in de leefomgeving te starten waarbij ruimtelijk, economisch en sociaal beleid samenkomen.