Voorzitter Schaapskudde Exloo stapt op

Frans Schouten is per direct afgetreden als voorzitter van de stichting Schaapskudde Exloo. Schouten is het niet eens met de opstelling van de rest van het bestuur.

Dat wil dat herder Monique Tielen weer dagelijks de kudde van schaapskooi naar hei leidt en weer terug. De herder weigert dat principieel. Vooral omdat ze zich niet veilig voelde brak ze vorige zomer die traditie af. Weggebruikers die niet het geduld konden opbrengen te wachten tot de kudde gepasseerd was, zouden haar het leven zuur hebben gemaakt. Daarnaast klaagden enkele omwonenden dat schapen door hun tuin banjerden en en passant zich aan plantjes te goed deden.

‘Ik trek mijn consequenties’

Schouten schaart zich vierkant achter het standpunt van de herder. Hij wil niet dat de herder wordt gedwongen weer met de kudde te gaan lopen. Schouten zal dan ook niet aanschuiven bij het gesprek dat komende donderdag plaatsheeft tussen herder en bestuur. Daarbij kan de positie van de herder ter discussie komen te staan gezien haar principiële opstelling. Schouten vindt dat te ver gaan. ,,Ik trek mijn consequenties”, zegt hij.

‘De beste herderin in jaren’

Verder verwijst de Valthenaar, die zo’n zeven jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd bij de stichting, naar de schriftelijke verklaring die hij naar en stuurde. Hij spreekt daarin zijn begrip uit voor het principiële standpunt dat de herder inneemt. "De kudde beschikt momenteel over een herderin die deze gang niet alleen bedrijfsmatig onnodig vindt, maar ook verwerpt met een beroep op de wet- en regelgeving rond het dierenwelzijn. Zij neemt daarin een zeer principieel standpunt in. Los van de vraag of ik dat standpunt volledig deel, kan ik haar overwegingen begrijpen en respecteren”, aldus Schouten die Tielen kwalificeert als ‘de beste herder die de kudde in jaren heeft gehad.’

Blakende gezondheid

,,Nog nooit was de kudde in zulke blakende gezondheid. De inzet voor - en betrokkenheid bij de kudde van de herderin en haar vrijwilligers is buitengewoon, in tijd, aandacht en liefde voor de dieren en het hoeden.”