Vervlogen Tijden.

Musselkanaal - We zien op de afgebeelde foto uit de jaren 60 van de vorige eeuw het woonhuis van de familie Davids aan de Havenkade 5 in Musselkanaal. Voor hoe het begon gaan we terug naar de jaren 30 van de vorige eeuw.

Hendrik Davids vervoerde samen met zijn vrouw Albertje Wiegers met hun schip goederen door Nederland Ze stapten over naar vervoer over de weg samen met een zakenpartner R. Davids wat geen familie was en richten het bedrijf “ De Roode Expres “op en vervoerden goederen van Stadskanaal naar Amsterdam. Hendrik bracht de goederen afkomstig uit Groningen van Stadskanaal naar Zwolle en daar nam R. Davids de goederen over en bracht ze naar Amsterdam, het was een lijndienst van Stadskanaal, Groningen, Amsterdam v.v. In het begin was het vervoer met een oude T-Ford en voor de oorlog werd een Chevrolet vrachtwagen aangekocht. De beide wagens werden in de oorlog gevorderd door de bezetter en kwamen na de oorlog niet terug. De goederen die veelal werden vervoerd waren afkomstig uit de glasindustrie van Nieuw-Buinen, de glasvoorwerpen werden vervoerd naar de grossiers in Amsterdam.

In de oorlog toen de wagens waren ingevorderd werd het glas vervoerd met een oude gekochte vrachtwagen waar een paard voor werd gespannen. Het glas werd zo van Nieuw- Buinen naar het station in Stadskanaal vervoerd en vandaar verder getransporteerd. In de oorlog werd de wagen omgebouwd met een gasgenerator om zo toch sneller de producten te kunnen leveren. Na de oorlog werd de wagen weer omgebouwd naar een benzinewagen. Na de oorlog kreeg het ook een nieuwe bedrijfsnaam transportonderneming Fa. H. Davids en Zonen. Ook werden in die tijd veel hulpgoederen die vanuit Denemarken naar Groningen waren getransporteerd door het bedrijf van Davids overgeladen en vervoerd naar Arnhem

Lijndienst

Ook werden de evacuees die tijdens de oorlog hier waren ondergebracht onder meer uit Rotterdam weer door Davids terug gebracht naar hun familie. In 1953 werd de lijndienst Amsterdam-Stadskanaal afgestoten en verkocht aan fa. Nieboer Stadskanaal. Vader Hendrik en twee zonen, Hendrik en Engel ,waren werkzaam binnen het bedrijf met daarnaast nog vele vast chauffeurs die vele producten vervoerden, zoals glas, aardewerk, groenten en fruit enzovoort. Ook kwam broer Emo binnen het bedrijf te werken en behoorden vele wagens tot het park van het bedrijf die als thuisbasis Havenkade 5 in Musselkanaal had. Er moesten ook verschillende opleidingen worden gevolgd om al deze goederen te mogen vervoeren zoals beroepsgoederen langs de weg en grensoverschrijdend vervoer. Voor machinefabriek Beuving uit Stadskanaal werden houtbewerkingsmachines vervoerd door heel Nederland. Koekjes van Branbergen vonden hun weg, aardappelmeel van Avebe, bierflessen van Nieuw-Buinen gingen naar brouwerijen, gebaksdozen van cartonnagefabriek Stadskanaal, margarine van Ten Kate. Maar ook producten voor Philips van Rotterdam naar Drachten, gaspijpen uit Vlaardingen voor de gaswinning in de provincie Groningen enzovoort. Op 20 december 1966 werd het bedrijf overgenomen van vader Hendrik door zijn drie zonen Engel, Hendrik en Emo Davids en kreeg ook tevens een nieuwe bedrijfsnaam Fa. Gebr. Davids.

Door de sluiting van de glasfabriek in Nieuw-Buinen maart 1967 ging een deel van de wagens en chauffeurs mee naar de glasindustrie Schiedam die Nieuw-Buinen hadden overgenomen. Ook ging broer Engel mee en verhuisde naar Maassluis en verzorgde de planning van het vervoer vandaar uit. Broer Emo had het onderhoud van het wagenpark op zich genomen en broer Hendrik verzorgde de planning vanuit Musselkanaal. In 1974 werd de bedrijfsnaam veranderd in V.O.F. gebr. Davids in Transportbedrijf Davids b.v. Engel had het bedrijf verlaten in 1971 en bleef wonen in Maassluis en het bedrijf werd verkocht in 1977-1978 aan firma van Dieren uit Genemuiden en zo kwam er een einde aan het bedrijf in Musselkanaal.

Voor reacties Jacco Pranger, 06-21831002 of pranger@nieuwbuinen.com. Met dank aan de heer Hendrik Davids uit Stadskanaal voor de informatie over hun familiebedrijf

Jacco Pranger