Vervlogen tijden ... over het echtpaar Van Hoogstraten

STADSKANAAL - In 1949 werd dominee J. G. U. van Hoogstraten, predikant in Harkstede-Scharmer, beroepen in Stadskanaal. Hiervoor bedankte hij.

De Hervormde gemeente van de oudste kerk in Stadskanaal wilde hem echter erg graag als hun voorganger en deed een half jaar later nogmaals een dringend beroep. Dit keer werd het beroep aangenomen. Het bleek een ijzersterk begin.

Het gezin Van Hoogstraten vestigde zich in de grote pastorie naast de kerk: de dominee, zijn echtgenote H. J. van Hoogstraten–de Geer samen met hun vijf kinderen Guus, Ebbi (Egbert) Marijke, Hans Dirk en Célestine.

Zij allen bezochten korte of langere tijd het Christelijk Lyceum, thans Ubbo Emmius, dat 28 september zijn 100-jarig bestaan viert. Het was er thuis altijd een levendige boel. Er werd gezongen en muziek gemaakt op orgel, piano, trompet en bugel, terwijl de oudste zoon ook dirigeerde.

Arbeiders muziekkorps Voorwaarts

Uniek in die tijd was dat de dominee en derde zoon ook nog eens bugel en trompet speelden in het toenmalige arbeiders muziekkorps Voorwaarts. Ieder jaar marcheerde dit korps op 1 mei door Stadskanaal op de maat van socialistische liederen als De Internationale.

De dominee deed daar zelf niet aan mee maar vond het wel goed dat zijn zoontje op socialistische wijze van zich liet horen. Een teken van de vrijheid die in de Van Hoogstraten pastorie heerste. Het was een gastvrij gezin, waar gemeenteleden en allerlei vrienden altijd welkom waren.

De dominee en zijn vrouw hadden een brede arbeidsopvatting. Naast de gebruikelijke activiteiten, als kerkdiensten, kerkenraadsvergaderingen, huisbezoek en catechisatie werd ook aandacht geschonken aan de culturele sector. Contactavonden in Ons Huis achter de kerk waar films werden vertoond, toneel gespeeld en opvoeringen in de kerk van Kerst-, Paas- en Pinksterspelen, waaraan de meeste gezinsleden participeerden. De wekelijkse kerkdiensten – waar de dominee vol vuur preekte - werden steeds drukker bezocht. De vele huisbezoeken ( klantenbinding!) werden zeer op prijs gesteld.

Akte godsdiensonderwijs

Ook mevrouw Van Hoogstraten liet zich niet onbetuigd. Zij had de akte godsdienstonderwijs gehaald en was bevoegd te preken (mits de kerkenraad een ‘vrouw op de kansel’ zag zitten). Jarenlang gaf zij godsdienstles in de hoogste klassen van de openbare basisscholen. Zij leidde de plaatselijke afdeling HVD (Hervormde Vrouwen Dienst) in de zogeheten Leerkamer” maar was ook vormingswerker en diacones en wist in alle stilte de mensen te vinden die ondersteuning nodig hadden van welke aard dan ook. Zij was erg geliefd maar ook op en top moeder en kwam op voor haar gezin.

Medisch nonchalant handelen

Op 30 november 1959, het jaar dat ook haar laatste kind uit huis was gegaan, stierf zij onverwacht aan een eenvoudige operatie aan de eierstok, naar men zegt door medisch nonchalant handelen. Op het kerkhof Noord is haar graf te vinden met een stralende zon achter een marmeren kruis met de tekst: ‘Zij had ons allen lief....’.

Ds. Van Hoogstraten hertrouwde. Zij woonden nog enkele jaren in de pastorie. Op 64 jarige leeftijd werd vervroegd emeritaat verleend en vertrokken ze naar Den Haag, waar hij in 1973 overleed.

Op zondag 29 september om 9.30 uur zal zijn zoon dr. Hans Dirk van Hoogstraten in de Semsstraatkerk een bijzondere dienst leiden en staat er na 56 jaar weer een Van Hoogstraten op de kansel.

Met dank aan H.D. en C.M. van Hoogstraten voor bijdrage en foto. Reageren/aanvullingen? meijeringjl@planet.nl of bel: 0599-613985.

Jaap Meijering