Campagne start in Blijham: 'Roze tournee langs zorgcentra is hard nodig'

Een tournee die homoseksualiteit in Groningse en Drentse zorgcentra beter bespreekbaar moet maken, begint vrijdag in De Blanckenborg in Blijham. Vrijdag is internationale Coming Out Day.

Het zorgcentrum heeft de deuren wagenwijd opengezet voor streektaalzanger Klaas Spekken, pianist Vincent Grit en Marjet Bos, ambassadeur van de organisatie Roze 50+ Nederland. Dit trio heeft de tournee opgezet en hoopt dat na De Blanckenborg nog vele zorgcentra volgen.

,,Of die wens vervuld wordt, weten we nog niet’’, zegt Bos. ,,We zoeken contact met gemeenten in beide provincies en hopen zo bij zoveel mogelijk zorgcentra terecht te kunnen.’’

Geen moralistische, belerende voorstelling

Wat die zorgcentra wacht, is absoluut geen moralistische, belerende voorstelling, zo benadrukt Marjet Bos. ,,Er worden door ons liedjes gezongen en verhalen verteld, het is vooral een gezellige bijeenkomst waarop we op een open manier aandacht schenken aan oudere lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen, aan LHBTI’ers’’.

Die aandacht is volgens de drie hard nodig. ,,We hebben de ervaring, ik bijvoorbeeld door mijn werk in de zorg, dat het regelmatig gebeurt dat een bewoner van een zorgcentrum niet zichzelf durft te zijn, dat hij als het ware weer in de kast kruipt. Ik ken het verhaal van een man die getrouwd was met een man en na diens overlijden uiteindelijk in een verpleeghuis terecht kwam. De foto van zijn overleden man stond in zijn kamer maar het personeel dacht dat het zijn broer was. Hij durfde er niet voor uit te komen. Er zijn veel meer van zulke verhalen.’’

Bespreekbaar

Directeur Herma Fridrichs van De Blanckenborg kent zulke verhalen niet uit ‘haar’ zorgcentrum. ,,Ik zou het betreuren als dat het geval zou zijn en ook daarom verwelkomen we de drie graag. We willen dit thema zo goed mogelijk bespreekbaar maken.’’

De directie van De Blanckenborg gaat verder dan dat en wil ook het landelijk certificaat De Roze Loper halen. Dat wordt uitgereikt aan zorg- en welzijnsinstellingen die LHBTI-vriendelijk zijn.

,,Om het te halen moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden’’, zegt Manon Linschoten namens Roze 50+ Nederland/COC/ANBO, de organisaties die verantwoordelijk zijn voor het certificaat.

Een voorwaarde is dat het tehuis bij de eerste gesprekken met nieuwe bewoners er rekening mee houdt dat hij of zij LHBTI’ er kan zijn. Een andere voorwaarde is dat in het tehuis gedurende activiteiten ook aandacht wordt geschonken aan homoseksualiteit en dat het thema bespreekbaar wordt gemaakt.

150 zorginstellingen

Volgens Linschoten hebben in Nederland 150 zorginstellingen het certificaat inmiddels behaald. ,,Geen daarvan staat in de provincie Groningen. Een instelling in de stad Groningen had het certificaat wel, maar niet meer. Want jaarlijks moet aangetoond worden dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Waarom er in Groningen geen animo is? Ik weet het niet. Mooi dat De Blanckenborg er nu wel voor wil gaan.’’