Uniforme aanpak van de rioolgemalen in Westerwolde

De gemeente Westerwolde gaat al haar rioolgemalen en -pompen voortaan zelf onderhouden. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten.

De pompen en gemalen liggen vooral in het buitengebied, zijn eigendom van de gemeente, en dragen er aan bij dat het rioolstelsel daar goed functioneert. Momenteel is het nog zo dat een deel van die gemalen wordt onderhouden door het Waterschap Hunze en Aa’s.

Het schap doet dat op het grondgebied van de voormalige gemeente Vlagtwedde. Die ging in 2018 met Bellingwedde op in Westerwolde.

Waterschap

,,Vlagtwedde had een onderhoudscontract met het waterschap, Bellingwedde regelde het onderhoud zelf’’, zegt wethouder Bart Huizing (PvdA). ,,Die situatie bestaat nog steeds maar we willen een zelfde aanpak voor de hele gemeente. We hebben ervoor gekozen het onderhoudscontract met Hunze en Aa’s te beeindigen en zelf alle pompjes en gemalen te gaan onderhouden en ook zelf bij storingen in actie te komen.’’

Dit besluit levert Westerwolde financieel voordeel op, het schap hoeft immers niet meer betaald te worden. ,,Daarbij is het ook efficienter als we zelf alle gemalen onderhouden.’’

Harmonisatietraject

De uniforme aanpak van de rioolgemalen is onderdeel van het grote harmonisatie-traject waar Westerwolde al lang mee bezig is: op allerlei terreinen worden werkwijzen die in Vlagtwedde en Bellingwedde verschillend waren, gelijkgetrokken. ,,Dat harmonisatietraject gaat nog wel even door’’, zegt Huizing. ,,De zaken die we binnen een bepaalde periode gelijk moesten trekken, belastingverordeningen bijvoorbeeld, hebben we wel geregeld.’’