Commentaar - Het is niet vijf voor twaalf, maar één voor twaalf

Gery Veldhuis, politiechef van de Eenheid Noord-Nederland, werd woensdag behoorlijk aan de tand gevoeld door de gemeenteraad van Westerwolde. Aanleiding was de mededeling, een paar weken geleden, dat het huidige politiebureau in Ter Apel niet meer aan de gestelde arbo-voorwaarden voldoet.

Zo zit de ophoudkamer in een hoek, naast een opslag van materialen, die door de arrestant tegen de politieagent gebruikt kunnen worden. En dit komt uiteraard de veiligheid niet ten goede. Zonder burgemeester Jaap Velema hiervan in kennis te stellen is door de korpsleiding besloten het aantal werkplekken te verminderen en personen die, om wat voor reden dan ook, in de kraag zijn gevat voor verhoor naar Stadskanaal of Winschoten te brengen. 

Paul Timmermans van Lijst Timmermans - onder meer medewerker Ministerie van Justitie en Veiligheid - concludeerde dat het politiebureau dus een luxe kleedkamer voor agenten is geworden. En dat terwijl er, drie jaar geleden al, duidelijke afspraken zijn gemaakt waaraan een volwaardig politiebureau moet voldoen. 

Maar is dit zo? Volgens Veldhuis niet, hij kon althans in de papieren niet terug vinden wat de ingrediënten van volwaardigheid zijn. Om vervolgens uiteen te zetten wat volwaardig is, van een ontvangsthal, receptie, kleedruimtes tot voldoende werkplekken, ophoudkamers (ja, twee) en verhoorkamers. Ook liet hij weten dat het Rijk maar liefst 67,5 miljoen euro heeft bezuinigd op de huisvesting.

De raad had hier, terecht, geen boodschap aan. Een volwaardig politiebureau met volwaardige bezetting is nodig, om de overlast die - met name - 'Veiligelanders' in Ter Apel veroorzaken te beteugelen. Afspraken die in het verleden zijn gemaakt, zo stelde VVD'er Pieter Dinkla, moeten worden nagekomen (punt), dus moet er een volwaardig politiebureau in Ter Apel zijn, moet er een extra noodhulpauto komen, een extra wijkagent en vijf extra agenten, en moet er intensieve samenwerking zijn tussen het cluster Westerwolde en de landelijke eenheid van de Nationale Politie. 

Veldhuis deed een aantal toezeggingen, maar ook hield hij zich op een aantal punten op de vlakte (noodhulpauto en de inrichting van het politiebureau in Ter Apel als opkomstlocatie waar agenten worden gebriefd). Wel denkt hij er op die punten, op termijn, uit te komen met burgemeester Velema.

Uit zijn betoog in de raad werd duidelijk dat de politiechef ook met handen en voeten is gebonden. Er zijn 167 basisteams van politie, legde hij uit. Als op één plek extra agenten worden geplaatst, gaat dat ten koste van andere plekken. 'Het is krabben en bijten', drukte Veldhuis zich plastisch uit. Voor het oplossen van de moord op Derk Wiersum, zo verduidelijkte hij, zijn bijvoorbeeld 35 fte's vrijgemaakt, en ook de boerenprotesten vereisten extra politie-inzet (Dinkla, zelf agrariër: 'Tuurlijk, geef de boeren moar weer de schuld'). 

Het probleem is dus geld en manschappen. Om draagvlak voor het AZC in Ter Apel onder de bevolking te houden, moet de regering echt over de brug komen. 'Vertrouwen is daarbij belangrijk. Dit moeten we niet op het spel zetten', zo stelde Wim Eilert van de PvdA. Het is niet vijf voor twaalf, maar één voor twaalf.  

Arjan Brondijk