Vinden van plek voor Veiligelanders heel lastig

Het vinden van een tweede Aanmeldcentrum en opvanglocatie voor asielzoekers uit veilig verklaarde landen valt absoluut niet mee.

Dat hebben Cor de Lange en Henk Wolthof deze week verteld aan de gemeenteraad van Westerwolde. Beiden zijn door het rijk benoemd tot zogenoemde ketenmarinier en hebben de taak de overlast in Ter Apel te beteugelen.

Die overlast wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door Veiligelanders die in het asielcentrum van Ter Apel verblijven. Dat asielcentrum, het grootste van het land, herbergt ook het Aanmeldcentrum waar pas gearriveerde asielzoekers aankloppen.

Ook andere azc’s

Een middel om de overlast terug te dringen is het realiseren van een andere plek, elders in het land, waar Veiligelanders zich kunnen melden en hun procedure kunnen doorlopen. Het asielcentrum in Ter Apel zou zo niet meer met deze doelgroep worden geconfronteerd. ,,Maar ook andere azc’s in het land waar ze nu na hun verblijf in Nederland naar toe gaan’’, zegt Wolthof. ,,De Veiligelanders zouden allen immers naar die nieuwe plek gaan.’’

Sinds het begin van dit jaar wordt volgens Wolthof in Den Haag gezocht naar een andere, sobere locatie waardoor de druk op Ter Apel wordt verlicht. ,,Als ketenmarinier spelen wij daarbij een adviserende rol. Maar het is dus nog niet gelukt een locatie te vinden. Geen gemeente wil deze lastige doelgroep graag opnemen. ‘’

Burgemeester

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde zou wel graag zien dat zo’n plek wordt gevonden. Hij benadrukt daarbij dat het zeker niet de bedoeling is dat een ander dorp dan met de overlast wordt opgezadeld. ,,Maar er zijn wellicht locaties waar de doelgroep weinig overlast kan veroorzaken. De druk op Ter Apel zou dan in elk geval worden verlicht en bij ons is dan meer ruimte voor echte vluchtelingen.’’

Wolthof zegt dat het zoeken zeker doorgaat en dat intussen ook op andere manieren wordt getracht de overlast in Ter Apel, die zich onder meer uit in de vorm van winkeldiefstallen, terug te dringen. ,,Met verschillende betrokken partijen hebben we inmiddels ook een plan van aanpak gemaakt.’’