Ter Apel krijgt meldpunt in centrum: dichter bij de Ter Apelers, dichter bij de overlast

Het meldpunt dat mee moet helpen de overlast in Ter Apel terug te dringen, opent komende dinsdagmiddag de deuren en zal anderhalf jaar in gebruik zijn.

In die periode kunnen Ter Apelers er iedere dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag terecht.

Het meld- of inlooppunt zit in een voormalige kledingwinkel in het winkelcentrum van Ter Apel. Het werd woensdag gepresenteerd door de partijen die het pan huren en er op de openingsuren vertegenwoordigd zijn: de gemeente Westerwolde, de politie, het COA, de ketenmariniers.

Bij die laatste gaat het om Jur Verbeek, Cor de Lange en Henk Wolthof. Ze werden in mei door het rijk benoemd en hebben als taak de overlast in Ter Apel te beteugelen. Die overlast, die zich mede in de vorm van winkeldiefstallen uit, wordt vooral veroorzaakt door een klein aantal bewoners van het asielcentrum, Veiligelanders met name.

Ondernemers

Mensen die de dupe zijn van de overlast, kunnen bij het inlooppunt terecht, zo zei Verbeek. ,,Ondernemers bijvoorbeeld. Zij kunnen hier hun verhaal kwijt.’’ Maar ook andere Ter Apelers kunnen aankloppen, met vragen, klachten, tips die de overlast betreffen. ,,We zitten dichter bij de plek waar veel overlast speelt en hopen dat hier veel mensen binnenlopen’’, aldus Verbeek. De hoop is ook dat zo ook veel bruikbare informatie binnenkomt waardoor de overlast in samenwerking met de Ter Apelers beter bestreden kan worden.

Een noviteit is het inlooppunt niet. In Rotterdamse wijken, waar onder anderen drugsverslaafden veroorzaakten, bestonden ze ook. Verbeek was daar bij betrokken en hoopt dat de daar opgedane positieve ervaringen ook in Ter Apel opgeld doen.

Het inlooppunt is zeker niet de enige maatregel tegen de overlast. Gebiedsverboden en het inhouden van leefgeld na het plegen van een winkeldiefstal, zijn enkele van de andere, zo benadrukten ketemariniers De Lange en Wolthof.

Den Haag

En daarbij is er dat doel dat alleen met hulp van Den Haag bereikt kan worden en dat burgemeester Jaap Velema van Westerwolde verwoordde. ,,We willen dat hier geen Veiligelanders meer komen, dat zich hier vooral oorlogsvluchtelingen melden. Daar is deze opvanglocatie voor bedoeld.’’ Velema zou graag een tweede Aanmeldcentrum elders in het land zien waar Veiligelanders naar toe gaan. Dat is nog niet gevonden.

De politie krijgt dus ook een plekje in het winkelpand maar neemt er, zo benadrukte politiechef Ron Schaftenaar, geen aangiftes in ontvangst. ,,Dat doen we als nu in het politiebureau.’’

Dat het meld- en inlooppunt anderhalf jaar in gebruik blijft, heeft te maken met de aanstelling van de ketenmariniers. Die loopt ook nog anderhalf jaar, tot mei 2021. Op dat moment, zo hopen de betrokkenen, is de overlast zo gering dat een inlooppunt niet meer nodig is.