Zonder pas geen afvalstort in Westerwolde

De gemeente Westerwolde voert een pasjessysteem in voor haar beide afvalbrengstations. Dat wordt medio volgend jaar van kracht.

Het systeem houdt volgens wethouder Henk van der Goot (Gemeentebelangen) in dat elk huishouden in Westerwolde een pasje krijgt. Alleen op vertoon daarvan kan grof en aanverwant vuil worden afgeleverd. Wie geen pas kan tonen, kan dat niet doen en met zijn of haar rommel weer meenemen.

Westerwolde heeft afvalbrengstations in Vriescheloo en Ter Apel. Formeel is het nu al zo dat alleen inwoners van de gemeente daar terecht kunnen. ,,In de praktijk is het anders’’, stelt Van der Goot. ,,Mensen uit andere gemeenten komen ook zeer regelmatig naar de stations toe met een wagen vol vuil, leveren dat af en gaan weer weg.’’

Kosten in de hand houden

Ze betalen voor dat afleveren wel een bedrag maar jagen de gemeente ook op kosten. Die moet betalen voor het laten verwerken van dat grof vuil. Met name om die kosten in de hand te houden, wordt het pasjessysteem ingevoerd. ,,En zo hebben we ook de zekerheid dat alleen onze eigen inwoners deze voorziening gebruiken.’’

De beide afvalbrengstations voldoen overigens niet meer aan alle eisen waar het gaat om het kunnen afleveren van bepaalde soorten afval. ,,We onderzoeken hoe we wel aan die eisen kunnen voldoen’’, aldus Van der Goot. ,,Waarbij het ons streven is beide brengstations in de benen te houden.’’ De gemeentebestuurders willen dat ook om de inwoners van het uitgestrekte Westerwolde de mogelijheid te geven redelijk dicht bij huis hun grof vuil kwijt te kunnen.

Inzameling huishoudelijk afval

Hoe de inzameling van huishoudelijk afval er de komende jaren in Westerwolde uitziet, is nog niet helemaal duidelijk. Eerder dit jaar nam de gemeenteraad een besluit dat inhield dat vanaf volgend jaar huishoudens gemiddeld 190 euro voor die inzameling zouden betalen. Daarbij ging het om een vast tarief inclusief een gemiddeld aantal ledigingen van de grijze container.

Onlangs bleek dat door verschillende oorzaken dat bedrag van 190 euro niet houdbaar is en dat het nu om 246 euro gaat. De gemeenteraad vroeg op initiatief van coalitiepartij PvdA aan Van der Goot om op basis van de nieuwe gegevens met een nieuw inzamelingsvoorstel te komen. ,,En da nieuwe voorstel gaan we maken’’, aldus de wethouder.