'Azc bij buren schaadt veiligheid Ter Apel'

Als in de buurgemeente Stadskanaal een asielzoekerscentrum wordt heropend, zal dat vrijwel zeker nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid in Ter Apel.

Dat stelt coalitiepartij Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Westerwolde. Die raad wordt geconfronteerd met overlast in Ter Apel, veroorzaakt door een kleine groep bewoners van het plaatselijke asielcentrum.

,,De politie heeft veel moeite de overlast het hoofd te bieden’’, zegt Gemeentebelangen-raadslid Marco Visscher. ,,En nu horen we ook nog de berichten uit onze buurgemeente Stadskanaal.’’

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft die gemeente gevraagd het azc in Musselkanaal weer in gebruik te mogen nemen. Dit vanwege de hogere instroom aan asielzoekers. Burgemeester en wethouders van Stadskanaal overleggen met fractievoorzitters van hun gemeenteraad en andere betrokkenen en bepalen dan hun antwoord.

Politieregio Ommelanden Oost

,,Stadskanaal valt net als Westerwolde binnen de politieregio Ommelanden Oost’’, zegt Visscher. ,,Als Stadskanaal ja zegt, zal dat ook betekenen dat meer politie in Musselkanaal wordt ingezet. Dat kan ten koste gaan van de veiligheid in Ter Apel.’’

Visscher ziet dan ook het liefste dat Stadskanaal niet zo maar ja zegt tegen het COA. ,,Waarbij we ons realiseren dat dit een aangelegenheid van die gemeente is.’’

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde stelt dat laatste ook, maar zegt tevens de zorgen van Gemeentebelangen goed te begrijpen.

Politiewoordvoerder Ramona Venema wil nog niet vooruitlopen op een mogelijke heropening van het azc in Musselkanaal. ,,Daarbij hebben de gemeenteraad en burgemeester van Westerwolde ons vragen gesteld over de politiezorg in Ter Apel. We willen eerst antwoorden alvorens daarmee naar buiten te komen.’’