Borger-Odoorn gaat per lediging grijze container 3 euro betalen

Exloo - Inwoners van Borger-Odoorn scoort uitstekend op gebied van afval scheiden. Per inwoner is de hoeveelheid restafval afgelopen jaar gedaald van 146 naar 128 kilo.

Veel minder dan in de meeste andere gemeentes. Het ingezette beleid lijkt zijn vruchten af te werpen. Wethouder Freek Buijtelaar noemde de Afvalwijzer-app. ,,Daarop kun je dezelfde dag zien wat een lediging van je container heeft gekost. Er wordt veel gebruik van gemaakt.”

Borger-Odoorn heeft de doelstelling voor 2020 gehaald, maar de gemeente zal nog zwaar aan de (afval)bak om ook die van 2025 te halen. De lat ligt dan op maximaal 30 kilo restafval per inwoner. Een grote uitdaging. De gemeenteraad stemde donderdagavond in met een systeem waarbij de inwoners per lediging van de grijze container 3 euro gaan betalen naast het tarief per kilo.

Daarnaast werd een tweetal moties aangenomen die kunnen bijdragen aan een verdere reductie van het aantal kilo’s afval. Gemeentebelangen, PvdA en GroenLinks pleiten voor de komst van een afvalcoach die ondersteuning moet bieden aan inwoners om nóg bewuster te leren omgaan met afvalscheiding. Genoemde fracties willen kijken naar manieren van omgekeerde afvalinzameling: niet inzamelen, maar zelf brengen naar een buurtcontainer.