Wethouder moet peuk laten liggen voor gezond Stadskanaal

Steevast staat wethouder gezondheidszorg Lian Veenstra (SP) na de raadsvergadering in Stadskanaal op de stoep een peukje te roken. Daar moet echter verandering in komen: het gemeentelijke ambtenarenapparaat moet het goede voorbeeld geven, staat in het concept gezondheidsbeleid 2020-2024.

In het aanvullende plan staan zeven speerpunten. Kern daarvan is het geven van het goede voorbeeld. Het streven naar een gezonde bevolking ‘staat of valt met het door onszelf gegeven voorbeeld hierin’, staat in het concept. „Het is belangrijk dat niet alleen acties worden uitgezet om inwoners een gezonde(re) leefstijl te geven, maar het is ook van belang om collega’s professionals en werkgevers het goede voorbeeld te laten geven.”

Voedingsambassadeur

De gemeente wil daarbij mikken op een groter bewustzijn bij inwoners over wat zij allemaal verorberen. Niet alleen de kennis over wat ongezond eten is, maar ook het aanbod van gezond eten moet veranderen. De laatste jaren werd al sterk ingezet op een gezonder bordje in de kantine van het gemeentehuis, hier wordt op doorgeborduurd. Een gezond aanbod zal nadrukkelijk op het menu blijven staan, in de toekomst ook voor hapjes tijdens vergaderingen. De gemeente hoopt dat ook bedrijven en verenigingen het beleid volgen.

Koken (uit eigen tuin?)

Om hen hierbij te helpen, wil het college graag een voedingsambassadeur in de arm nemen. Behalve het versterken van de bewustwording, zou die ook kooklessen kunnen geven op scholen of kookavonden in buurtcentra kunnen organiseren.

Daarnaast zou de voedingsambassadeur kunnen helpen met het opzetten van een volkstuincoöperatie. De gemeente wil ‘actief’ volkstuinengrond beschikbaar stellen aan inwoners die zelf groente en fruit willen verbouwen. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten, hoopt het college: het zou ook zorgen voor sociale cohesie wat goed is voor de mentale gezondheid.

‘Water graag’

Ook wil de gemeente dat het drinken van water ‘genormaliseerd’ wordt. Daarmee moet het nuttigen van alcohol- en suikerhoudende dranken bij vooral jongeren worden teruggedrongen. Daarvoor wil de gemeente afspraken maken met zowel ‘maatschappelijke’ als waar ook mogelijk ‘commerciële’ partners om de verkoop hiervan in openbare gelegenheden te verminderen. Daarnaast moeten er meer watertappunten komen in de gemeente.

Om ervoor te zorgen dat het goede voorbeeld van de gemeente ook kan worden nagedaan, wil de gemeente subsidie beschikbaar stellen voor initiatieven uit de samenleving.

De gemeenteraad neemt het concept maandagavond 13 januari onder de loep tijdens de raadscommissie in het gemeentehuis van Stadskanaal.