Treant en Meander ondertekenen intentieverklaring

Zorggroep Meander en Treant Zorggroep hebben een krabbel gezet onder een intentieverklaring voor een sterkere samenwerking tussen beide organisaties. Die moet de zorg toekomstbestendig maken en de werkgelegenheid in stand houden.

Er wordt onder meer gekeken of in het ziekenhuis Refaja in Stadskanaal de revalidatiezorg voor ouderen van beide zorggroepen kan plaatsvinden. Ook wordt gekeken naar een plek in de Kanaalstreek voor een gespecialiseerde afdeling voor ouderen die langdurige psychische problemen hebben. Daarnaast wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het bieden van langdurige zorg in de regio Veendam. Met de uitwerking van de plannen willen Meander en Treant zorg in de toekomst zo dicht mogelijk bij huis leveren.

De komende tijd wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Deskundigen uit beide organisaties buigen zich over de mogelijkheden, ze brengen daarbij onder andere de bestaande en gewenste capaciteit en huisvestingsmogelijkheden in beeld. Ook verzekeraars en huisartsen zijn betrokken.