Boer Jan Reinier de Jong pioniert verder voor chemieconcern BASF

Jan Reinier de Jong gaat als eerste boer in Nederland samenwerken met chemieconcern BASF. Hij wordt lid van een Europees netwerk van pioniers op gebied van duurzame landbouw.

Een betere bodemgezondheid, herstel van biodiversiteit en ontwikkeling van precisielandbouw. Daar zet het Duitse concern op in. ,,Collega’s uit Frankrijk, Duitsland en Engeland zijn bij het netwerk aangesloten. We werken samen met verschillende universiteiten in Europa. Ik ben er best wel trots op”, zegt De Jong.

Stichting Veldleeuwerik was doodlopende weg

Met BASF slaat hij een nieuwe weg in, waar die met stichting Veldleeuwerik doodliep. Ook daar draaide alles om duurzame landbouw. Het bedrijf van De Jong werd drie jaar geleden de eerste ‘Broedplaats Veldleeuwerik’ van Nederland. Hij kreeg een rol als ambassadeur, die hij met verve vervulde. Zo keek een bus vol collega’s uit het Engelse Hampshire de kunst af hoe De Jong op een duurzame manier gerst teelde voor Heineken. Basisschoolkinderen, boeren uit de omgeving, studenten uit Scandinavië.... Allemaal staken ze hun licht op bij het bedrijf van De Jong. De provincie Drenthe subsidieerde het project.

‘Wij liepen voorop in het peloton’

Het doet De Jong pijn dat de stichting Veldleeuwerik, waar op het hoogtepunt zo’n 500 bedrijven bij waren aangesloten, eind 2019 ter ziele ging. ,,Op gebied van gewasbescherming, bemesting en oog voor biodiversiteit liepen wij voorop in het peloton. Maar wie een stap harder zet, moet ook worden beloond. Dat gebeurde niet. Er werden Kamervragen over gesteld, maar het ministerie voelde zich niet geroepen. Niemand wilde betalen, met als gevolg dat de stichting nu is opgeheven.”

Bloemrijke akkerranden

Tot zijn grote frustratie, maar met BASF hoopt De Jong een doorstart te maken. Het verbond tussen hem en het Duitse concern komt niet uit de lucht vallen. BASF sponsorde ook het experiment met bloemrijke akkerranden op een aantal percelen, waarmee hij de loper uitlegde voor de knoflookpad, wilde bijensoorten en vlinders. Uitbreiding van de samenwerking ziet hij als een logisch vervolg.

,,Ik wil graag mijn rol als demobedrijf voortzetten en laten zien wat we doen en waarom we het doen.” BASF zegt in een persbericht blij te zijn met de toetreding van De Jong tot het Farm Network. ,,Door de ervaring van Jan Reinier kunnen we snel van start gaan met de verdere verduurzaming van de Nederlandse landbouw” aldus Eric Kiers, duurzaamheidsmanager van BASF Agro.