Energie besparen door woningverduurzaming

Aangeboden door: energieleveranciers.nl

Nederland loopt achter met het behalen van de klimaatdoelen. Dat blijkt uit de cijfers van het Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Eind 2020 moet Nederland 25 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Waarschijnlijk blijft het kabinet steken op 23 procent. Daarom is het zo belangrijk dat woningeigenaren hun woning gaan verduurzamen.

Verduurzamen van de woning

Het klimaat verandert. Om de aarde ook voor de volgende generatie leefbaar te houden, is het belangrijk dat we de opwarming van de aarde tegengaan. Daarom is het Klimaatakkoord ontstaan. In dit akkoord staan maatregelen die we de komende jaren moeten nemen om in 2030 49 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Het is de bedoeling dat in 2050 alle Nederlandse huishoudens van het aardgas af zijn. Hiervoor is het belangrijk dat woningeigenaren energiebesparende maatregelen gaan treffen en energie vergelijken. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de eigen portemonnee. De energierekening zal namelijk lager worden. Om woningeigenaren te stimuleren om de woning te verduurzamen, zijn er aantrekkelijke leningen en subsidies beschikbaar. 

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) 

Een woning verduurzamen begint bij het (goed) isoleren van de woning. Op deze manier hoeft er minder energie verbruikt te worden om de woning aangenaam te houden. Daarnaast is goede isolatie ook noodzakelijk als de bewoner wil overstappen op een duurzame verwarmingsinstallatie, zoals een warmtepomp. Spouwmuurisolatie levert het hoogste rendement op, namelijk vergelijkbaar met een rente van 12 procent op een spaarrekening. De terugverdientijd van spouwmuurisolatie is korter dan vier jaar. Ook dakisolatie heeft een hoog rendement. Door het dak goed te isoleren, besparen mensen jaarlijks gemiddeld 500 euro op hun energierekening. Om woningeigenaren een handje te helpen kunnen zij subsidie krijgen als ze investeren in minimaal twee isolatiemaatregelen. De subsidie loopt tot 31 december 2020 via het RVO. 

Zonnepanelen: btw en salderen 

Er is helaas geen regionale subsidie in Westerwolde beschikbaar voor zonnepanelen. Gelukkig kunnen eigenaren wel de 21 procent btw die zij betalen over de aanleg en installatie van zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. Daarnaast is het mogelijk om de stroom die de bewoners terugleveren op jaarbasis te verrekenen met de stroom die zij afnemen. Dit heet salderen. Als er op jaarbasis meer elektriciteit wordt teruggeleverd dan wordt afgenomen, dan kunnen particulieren een terugleververgoeding krijgen. Deze vergoeding verschilt per energieleverancier. Door middel van energie vergelijken kunnen zij achterhalen welke energieleverancier de hoogste vergoeding biedt. Deze regeling wordt vanaf 2023 afgebouwd. 

Waardevermeerderingsregeling Groningen

Inwoners uit Groningen die in het aardbevingsgebied wonen, kunnen een beroep doen op de Waardevermeerderingsregeling Groningen. Dat betekent dat zij tot maximaal 4.000 euro subsidie kunnen krijgen voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Denk hierbij aan het plaatsen van dak-, vloer- of gevelisolatie, zonnepanelen of technieken voor de opwekking van windenergie. Geïnteresseerden kunnen een aanvraag indienen bij het SNN.