Veel Nederlandse auto's waarschijnlijk oververzekerd

Aangeboden door: Pricewise

Op woensdag, 22 april ontstond er in de middag een brand in Emmen in een woning aan de Avekingecamp. Niet alleen het huis zelf ondervond schade. Een ongelukkig geparkeerde auto die onder de carport naast de woning stond, werd ook een slachtoffer van de brand.

Veel autobezitters wisselen nooit van verzekering

Het is natuurlijk te hopen dat de auto-eigenaar een WA+ of een allriskverzekering had en dat de schade vergoed wordt door de verzekeraar. Uit een recente gepubliceerde enquête bleek dat uit 1.000 participanten 52,5% allrisk verzekerd waren en 27,2% in bezit was van een WA+ verzekering. Veel Nederlanders verzekeren hun auto dus uitgebreider dan enkel met de WA-verzekering. Uit datzelfde onderzoek blijkt zelfs dat veel Nederlanders oververzekerd zijn. 40% heeft zijn auto ‘beter’ verzekerd dan nodig, waardoor verzekeringnemers uiteindelijk hoogstwaarschijnlijk duurder uit zijn dan met een minder uitgebreide dekking. Ook liet 20% van de ondervraagden weten dat zij nooit wisselden van verzekering. Zonde, want door middel van autoverzekering vergelijken kan men op jaarbasis behoorlijk wat besparen.

Er valt winst te behalen

52,5% is allrisk verzekerd. Een allriskverzekering afsluiten is in de regel eigenlijk enkel raadzaam wanneer men een auto heeft die jonger is dan vijf jaar of als de auto nieuw meer dan 50.000 euro waar is. Onder de respondenten die een allriskverzekering hadden voor hun auto had slechts 59,3% een auto jonger dan vijf jaar. De overige 40,7% had zijn auto dus waarschijnlijk oververzekerd. De enige uitzondering hierop zijn diegenen met auto’s met een zeer hoge nieuwwaarde.

Deze onderzoeksresultaten suggereren dat er relatief veel auto-eigenaren in Nederland zijn die zich niet al te veel bekommeren om de onnodig hoge kosten van de autoverzekering. Natuurlijk wordt de premie gedeeltelijk bepaald door factoren waar de autobezitter weinig of geen invloed op heeft, maar door verzekeringen te vergelijken en de auto in de juiste mate te verzekeren, valt er veel winst te behalen. Het kan zijn dat een waarde van een oude auto zo weinig is, dat men in een jaar tijd meer aan premie betaalt dan de auto eigenlijk waard is. Dat geld kan natuurlijk beter opgespaard worden om in de toekomst een nieuwe auto te kopen. Een goedkope autoverzekering afsluiten doet men door eerst goed de verzekeringen te vergelijken.

Andere factoren

Natuurlijk is de premie van de autoverzekering niet geheel afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de dekking. Er zijn namelijk ook andere factoren die meespelen. Op sommige aspecten heeft een autobezitter geen of weinig invloed.

Zo speelt de leeftijd van de bestuurder een belangrijke rol in het bepalen van de prijs van de autoverzekering. Verzekeraars baseren hun premie op statistieken die laten zien welke leeftijdscategorieën relatief veel schade aanrichten en vergoeding claimen bij de verzekeraar. Op basis van deze cijfers zijn het voornamelijk de jongeren en de ouderen die hoge premies betalen. Ook het aantal schadevrije jaren wordt in de berekening opgenomen. De derde factor die meespeelt is de afgelegde afstand per jaar. Immers, hoe meer kilometers een bestuurder jaarlijks aflegt, hoe groter de kans is dat hij brokken maakt. Een vierde factor is de woonplaats van de bestuurder, omdat er in sommige gemeenten in Nederland meer ongelukken gebeuren dan in andere. Tot slot speelt de dagwaarde en de cataloguswaarde mee.