Groter zonnepark Harpel verdeelt politiek

De gemeenteraad van Westerwolde heeft de deur opengezet voor de uitbreiding van het zonnepark in Harpel. Maar van unanimiteit was absoluut geen sprake.

Tien raadsleden stemden tijdens een digitale vergadering namelijk voor een zogenoemde ontwerpverklaring van geen bedenking, acht stemden tegen.

Het bedrijf Powerfield kreeg enkele jaren geleden van de toenmalige gemeente Vlagtwedde toestemming een zonnepark van 100 hectare aan te leggen in Harpel. Datzelfde Powerfield wil het nu uitbreiden met nog eens 80 hectare.

De gemeente vraagt van ontwikkelaars van zonneparken en dus ook van Powerfield onder meer dat wordt overlegd met onwonenden en wordt getracht draagvlak te creëeren. Volgens burgemeester en wethouders zijn aan die en andere voorwaarden voldaan en daarom stelden zij tijdens de vergadering voor de ontwerpverklaring af te geven.

De grootste partij in de raad, Gemeentebelangen, zei nee. Mede omdat met die uitbreiding het park te groot en ‘massaal’ zou worden. Ook Lijst Timmermans, de partij Ecologisch Alternatief en VVD’er Pieter Dinkla stemden tegen. ,,Ook ik vind dat het park nu te groot wordt’’, zei de laatste.

Maar de meeste politici stemden dus wel in. ,,We hebben eerder bepaald dat die locatie een zonnepark mag komen en ook aan andere voorwaarden wordt voldaan’’, zei Jose Molle (PvdA). ,,Daarom zeggen we nu ja. Dat wil niet zeggen dat we ook instemmen met de definitieve verklaring van geen bedenking. Dat hangt er mede van af welke geluiden we de komende tijd uit de omgeving vernemen.’’

Want omwonenden en andere belanghebbenden kunnen de komende tijd reageren op de ontwerpverklaring. ,,Dat kunnen ze doen door zienswijzen in te dienen’’’, zegt wethouder Bart Huizing. ,,Die beoordelen we en vervolgens moet worden besloten over de definitieve verklaring.’’