"We zijn en blijven heel voorzichtig en streng. Gelukkig begrijpt bijna iedereen dat."

STADSKANAAL Al in begin maart heeft het bestuur van het hospice Veen en Wolden zich gebogen over de mogelijke problemen, die kunnen ontstaan door een zo besmettelijke en gevaarlijke ziekte als Covid-19.

Het corona virus kwam toen al vaak in het nieuws en samen met de andere hospices in de provincie Groningen is onderzocht wat de beste reactie zou zijn. De gekozen voorzorgsmaatregelen werken gelukkig goed, want alle hospices in onze provincie functioneren nog. In Nederland hebben al meer dan 60 hun deuren noodgedwongen moeten sluiten.

Kwetsbare vrijwilligers

Onder leiding van de provinciaal coördinator van het Ministerie van VWS, Jacqueline Tijhaar, is al vroeg gekeken naar hoe het de afzonderlijke hospices verging. "Hospices zijn immers merendeels vrijwilligersorganisaties en dat vraagt extra aandacht", aldus voorzitter Roelof Kuik. "We zagen aankomen dat een deel van onze vrijwilligers kwetsbaar zou kunnen zijn door leeftijd of onderliggende aandoeningen."

"In het hospice waren op dat moment alle drie bedden bezet. Er is toen besloten om één van de drie bedden bij het leegkomen niet opnieuw aan te bieden voor een nieuwe gast. Dat gaf de eerste ruimte", vult zorgcoördinator Jacobien van der Pijl aan. "Daarna keken we naar het bezoek. En dat is het lastigste. Je wilt niemand in de laatste fase van het leven contact met de familie ontzeggen, maar we staan ook voor de verantwoordelijkheid van de gezondheid van onze 65 vrijwilligers. Je kunt wel zeggen dat dit verschrikkelijk moeilijk is."

Hygiënische maatregelen

Het derde punt dat moest worden afgehandeld waren de hygiënische maatregelen. "Er waren toen nog geen voldoende mondkapjes voorradig, maar dat wat wél kon, is ingevoerd."

Eric Kuik, ook zorgcoördinator, laat zien dat als je nu het hospice binnen wilt, eerst je temperatuur wordt gemeten (38 graden of meer en de toegang is niet mogelijk) en je vervolgens je handen moet ontsmetten. Daarna gaat de tweede deur van het hospice open, mag je alleen de gast bezoeken en is de rest van het gebouw verboden gebied. Na contacten met gasten ontsmetten alle vrijwilligers hun handen en de medewerkers van de Zorggroep Meander werken volgens hun eigen RIVM-protocol.

De eerste paar weken van de corona crisis was het hospice in principe gesloten voor alle bezoek. "Je durft en moet geen risico’s te nemen", aldus zorgcoördinator Van der Pijl. "Er werd een uitzondering gemaakt voor gasten die echt in de laatste fase van het leven waren aangeland. Eerst één, maar later maximaal drie personen, mochten, met toepassing van alle strenge hygiënische maatregelen, één maal afscheid nemen van het familielid. Eigenlijk is dat hartverscheurend, maar wat moet je? Voor gasten die nog redelijk goed ter been waren, is later besloten om in de serre, altijd met 1,5 meter afstand, een gesprek mogelijk te maken. Dat verlicht in elk geval iets."

Slimme maatregelen nemen

"Gaandeweg deze crisis leer je omgaan met de beperkingen en kun je slimme maatregelen nemen", besluiten de beide zorgcoördinatoren. Ze vertellen dat sinds de afgelopen drie weken een gast één en dezelfde persoon mag ontvangen en per geval bekeken wordt of iemand in de laatste fase meer bezoek kan krijgen. “We zijn en blijven echter heel voorzichtig en streng. Gelukkig begrijpt bijna iedereen dat."