'Stadskanaal heeft 6 miljoen tekort dit jaar'

Het verwachte tekort binnen de gemeente Stadskanaal is dit jaar 6 miljoen. Dat schrijft het college. ‘Meerjarig en structureel kleuren de cijfers dieprood’. De cijfers zijn nog exclusief de mogelijke extra kosten die ontstaan door de coronacrisis.

Het water staat tot aan de lippen bij de gemeente. „zelfs nooit aangedurfde keuzes worden nu serieus doorgerekend”, stelt loco-burgemeester Johan Hamster. Een deel van de gemaakte plannen kan de prullenbak in: „We zullen hoe dan ook onze ambities moeten herschrijven. En voor een nieuw plan is niets vooraf onbespreekbaar.”

Handreiking oppositie

Dat lijkt een duidelijk signaal naar de oppositie, die zei vorige week nog dat ze niet om tafel wil met de coalitie. De partijen zeggen niet te willen kopen wat onder het doek ligt. De huidige coalitie heeft nog een minimale meerderheid van één zetel.

Wethouder Lian Veenstra stapte recent namelijk op omdat ze de bezuinigingsopgave van 6 miljoen niet ziet zitten, toen nog coalitiepartij SP steunde het besluit en vertrok ook. Er wordt nu gezocht naar een breed draagvlak voor de pittige bezuinigingen.

Want die zullen Knoalsters voelen. Na tien jaar bezuinigen voor in totaal 15 miljoen euro op jaarbasis is het onderste van de kan, met daarin de drek die niemand wil slikken, wel zichtbaar. „Het college inventariseert daarom alle technische mogelijkheden om te bezuinigen om bij de komende begroting te besluiten welke maatregelen politiek-bestuurlijk nog aanvaardbaar zijn”, laat het college weten.

Grenzen bereikt

Mogelijk raakt daarbij het ‘evenwicht’ uit balans, denkt het college. „De grenzen lijken bereikt.”

De oorzaak van de structurele tekorten ligt vooral bij de landelijke overheid, oordeelt het college. Stadskanaal is een kwetsbare regio, waar de problemen en uitdagingen groot zijn. Vanuit het Rijk krijgen zij ieder jaar te weinig geld voor het uitvoeren van sociale werkvoorzieningen, jeugdhulp en bijstand en zorg, stelt het college.

„Tegelijkertijd krijgt de gemeente er steeds meer taken of richtlijnen bij, zonder voldoende financiële compensatie.” De coronacrisis zorgt daarbij voor een extra financieel risico. Ook de aangekondigde herziening van het gemeentefonds belooft niet veel goeds voor een kleine gemeente zoals Stadskanaal, denkt het college.

Rijk met de neus op de feiten drukken

De gemeente moet nu bedenken of het wel verantwoordelijk is om verder te bezuinigen zonder dat daarbij de leefomgeving ernstig wordt aangetast. Oordeelt de gemeente die keuzes als niet verantwoordelijk, dan wordt de begroting niet sluitend en zal de provincie verscherpt toezicht moeten gaan houden op Stadskanaal of de gemeente zelfs onder curatele moeten stellen. Daarmee zou de gemeente het Rijk er met de neus opdrukken: ‘dit zijn de maatschappelijke gevolgen en deze ongewenste stappen moeten wij nemen omdat jullie te weinig geld geven voor het werk dat wij van jullie moeten doen’, is dan de boodschap.