Historie uit de Veenkolonien

Valthermond Er zijn vrijdag 27 juni drie informatieborden met historische kennis over de Valtherveenbrug geplaatst door de St. Cultuurhistorische Waarden in de Drentse Veenkoloniën. Aan het Zuiderdiep nabij het Wollegras. In Valthe aan de Vlintweg en aan de Valtherdijk.

Al jarenlang wordt in deze omgeving gesproken over een houten veenbrug. In 1800 werden de eerste delen al gevonden door boeren die langs de Valtherdijk naar Zandberg reden. Al deze historie kan men nu terug vinden op de drie informatieborden.

Een fietsroute brengt geïnteresseerden langs dit traject. Een flyer van de route is verkrijgbaar bij het fletscher hotel in Exloo waargestart kan worden. De route is 18 kilometer. Zie ook de route op de website van het vervenershuis in Valthermond of haal een flyer. Deze flyer is ook te bekijken op facebook of website - vervenershuis, kiek op de mo(a)nd en oud Valthermond.