Stadskanaalster wethouder Brongers krijgt veeg uit de pan

Wethouder Goziena Brongers (CDA) heeft maandagavond een flinke veeg uit de pan gekregen van de gemeenteraad in Stadskanaal, omdat het fiets- en verkeersplan van Stadskanaal een half miljoen extra kost. De wethouder ‘overleefde’ een motie van treurnis met één stem.

Zo’n motie wordt ingediend als politieke partijen vinden dat een wethouder teleurstellend heeft gehandeld en geldt als een stevige tik op de vingers.

Reden voor de PvdA, SP, Lokaal Betrokken, Gemeentebelangen en D66 om de motie in te dienen, was de enorme stijging van de kosten voor het vernieuwen van het fiets- en verkeersplan in het centrum van Stadskanaal. Die kosten liggen 36 procent hoger dan de oorspronkelijke 1,4 miljoen euro die begroot was.

Diep door het stof

De wethouder ging diep door het stof en erkende dat het over een ‘behoorlijk bedrag’ ging. Ze erkent de politieke verantwoordelijkheid en belooft beterschap voor volgende projecten.

De ene misser kwam na de andere: eerst bleek dat de voorbereidingskosten toch niet uit het potje centrumvernieuwing konden komen. Kosten: 185.000 euro. Later was er extra geld nodig om het project een kwalitatieve impuls te geven. Ook bleek dat er geen rekening was gehouden met een noodweg én moest er geld bij voor de vervanging van het OV.

‘Je bent gewoon in slaap gevallen’

,,Je bent gewoon in slaap gevallen, je hebt gewoon niet opgelet’’, verweet Klaas Pals (D66) de wethouder. En waarom is de gemeenteraad niet gevraagd voor de ‘kwalitatieve impuls’, vroeg Egbert Hofstra (PvdA) zich af. Erik Bieze (Gemeentebelangen): ,,Ik heb het idee dat de regie compleet ontbrak. We hebben het over 5 ton over 1,4 miljoen. Een stijging van 36 procent is echt ongehoord voor dit soort projecten.’’

De coalitiepartijen lieten hun ongenoegen blijken, maar vonden een motie van treurnis te ver gaan. ,,Een zeer bittere financiële pil. Maar we willen niet blijven hangen in wat gebeurd is’’, zegt Klaas Remmerts (CDA). Hij ziet dat de opgelopen kosten ‘zijn’ wethouder aan het hart gaan en dat zij daarvan geleerd heeft. Ook Bert van Beek (CU) is ‘een beetje boos’, maar sloot zich aan bij de woorden van Remmerts.

VVD juist tevreden

VVD’er Hans Klopstra toonde zich juist tevreden met hoe de wethouder heeft gehandeld nadat de forse overschrijding bekend werd. ,,Niemand wordt daar (de overschrijding, red.) vrolijk van. Betekent dat dat we daarmee ook een motie van treurnis moeten aannemen? Dat vind ik niet. We hebben onze droefenis daar wel over uitgesproken.’’

De motie kreeg elf stemmen voor en twaalf tegen.