Meer geld voor steun aan huisartsen

De inzet van jeugdzorgdeskundigen bij huisartspraktijken is in de gemeente Stadskanaal zo lonend dat die inzet wordt uitgebreid.

Burgemeester en wethouders leggen namelijk meer geld op tafel waardoor die deskundigen, ook wel Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG’ er) genaamd, meer uren kunnen draaien.

De OJG’ ers behandelen in de huisartspraktijken jongeren met problemen die zich daar melden. Voorheen gebeurde het vaak dat zulke jongeren meteen werden doorverwezen naar dure jeugdzorg elders. Door de aanwezigheid van de OJG’ er gebeurt dat veel minder vaak.

,,Op die manier zijn we minder geld kwijt aan jeugdzorg’’, zegt wethouder Johan Hamster (ChristenUnie). ,,Enkele jaren geleden zijn we bij wijze van proef in de plaats Stadskanaal begonnen met deze werkwijze. Inmiddels huren we twee OJG’ ers in die werkzaam zijn in alle huisartspraktijken in de gemeente.’’

En die aanpak loont, zo zegt Hamster. Volgens hem hebben de OJG’ ers vorig jaar vele tientallen keren jongeren behandeld die in de oude situatie naar een andere organisatie zouden zijn doorverwezen. ,,We schatten dat we op die manier zo’n 3 ton minder geld kwijt dan in de oude situatie. Voor de jongeren zelf is het ook goed. Zij worden dichter bij huis behandeld. Vanwege dit alles hebben we besloten het aantal uren van de OJG’ ers uit te breiden. Het extra geld dat we kwijt, valt in het niet bij de besparingen die we zo realiseren.’’

Hamster benadrukt dat ondanks die besparing Stadskanaal over 2019 nog altijd een tekort van meer dan 2 miljoen euro op de jeugdzorg had. ,,Daarom blijft het nodig dat het rijk zijn bijdragen voor deze zorg verhoogt.’’ Stadskanaal heeft met andere Groninger gemeenten al verschillende keren om die verhoging gevraagd en blijft dat doen. Andere gemeenten zetten overigens ook OJG’ ers in om tekorten terug te dringen en boeken daar ook resultaat mee.