Motie verhoging toeristenbelasting in Borger-Odoorn aangenomen

Een aantal fracties deden donderdag een nieuwe poging om de toeristenbelasting in Borger-Odoorn vanaf 2021 met vijf cent te verhogen naar 1,25 euro per overnachting. Gemeentebelangen, GroenLinks en PvdA dienden hiervoor tijdens de raadsvergadering een motie in, die voldoende steun kreeg van de andere fracties.

Een opvallende zet, aangezien Gemeentebelangen tijdens de vergadering van vorige week nog bakzeil haalde. Samen met de PvdA, GroenLinks, Leefbaar Borger-Odoorn en ChristenUnie diende de partij hier ook al een amendement voor in. Het achterliggende idee is dat de verhoging 60.000 euro aan extra inkomsten oplevert. Hierdoor zou de gemeente financieel gezien iets steviger in het zadel komen.

Wethouder Nynke Houwing en vooral de VVD en CDA waren fel tegen. Tijdens het verhitte debat dat volgde over het amendement wierpen zij tegen dat zowel ondernemers als vakantiegangers door de verhoging onredelijk werden geraakt. Na een door coalitiegenoot VVD aangevraagde schorsing, die bijna drie kwartier duurde, krabbelde Gemeentebelangen zonder tekst of uitleg te geven terug. Dat riep scheve gezichten op bij de overige vier indieners, die besloten alsnog het amendement in te dienen. Zonder Gemeentebelangen ontbrak het echter aan voldoende stemmen.

Afkoelen

Fractievoorzitter Harm Greven maakte Gemeentebelangen vorige week even een pas op de plaats. ,,De opgelopen emoties maakten een goede besluitvorming in onze ogen niet mogelijk. Bovendien kan het ook verkeerde dingen tot stand brengen, ook binnen de coalitie (bestaat uit Gemeentebelangen, VVD en D66). Dus we besloten ons terug te trekken om de boel eerst even af te laten koelen”, liet hij vooraf aan de vergadering weten.

Naast ChristenUnie en Leefbaar Borger-Odoorn, haakte deze keer ook D66 aan, waardoor er een ruime meerderheid ontstond. VVD en CDA bleven tegen. Deze partijen gaven aan liever eerst het onderzoek van Recreatieschap Drenthe naar prijsverhogingen af te willen wachten. Door corona is dit met een jaar uitgesteld.