Zorgen over brandweervrijwilligers. Lokale brandweerzorg staat steeds meer onder druk

Er moet meer aandacht komen voor de arbeidsvoorwaarden van vrijwilligers bij de brandweer. Dat zegt burgemeester Jaap Velema van Westerwolde.

Westerwolde vraagt al jaren aandacht voor de positie van de vrijwilligers bij de brandweer en doet dat nu weer in een reactie op het Veiligheidsplan van de Veiligheidsregio Groningen. ,,Wij constateren dat de lokale brandweerzorg steeds meer onder druk staat. Dit uit zich in een sterk verloop onder de vrijwilligers op enkele brandweerposten in onze gemeente en het gelijktijdig moeizaam vinden van nieuwe vrijwilligers’’, schrijft de gemeente.

Velema bracht het punt vrijdag opnieuw onder de aandacht bij een vergadering van de Veiligheidsregio. Zijn gemeente heeft steeds meer moeite vrijwilligers te paaien voor de brandweer. Wat niet helpt, is dat de arbeidsvoorwaarden voor vrijwilligers soms niet goed zijn geregeld.

,,Je hebt het dan bijvoorbeeld over de verzekeringen. Vooral zzp’ers vinden die onvoldoende en dus moet daar goed naar gekeken worden. Vroeger waren veel vrijwillige brandweerlieden in dienst bij de overheid. Maar de samenleving verandert; veel mensen werken tegenwoordig voor zichzelf. Daar moet je als brandweerorganisatie op inspelen’’, aldus Velema.

Meer naar vrouwen kijken

Hij wil dat er bij het werven van nieuwe krachten ook wordt gekeken buiten de traditionele groepen. ,,Kijk dus bijvoorbeeld meer naar vrouwen.’’

Hoewel in de asielopvang in Ter Apel een paar duizend mensen verblijven, is die groep minder geschikt, denkt Velema. ,,Je bent niet zomaar brandweerman. Je moet mensen grondig opleiden en wilt ze dus een aantal jaren aan je verbinden. Bovendien is het voor het goed communiceren heel belangrijk dat mensen het Nederlands goed beheersen.’’

Vrijwilligers vormen het hart van de brandweerzorg in Groningen. De provincie telt 736 brandweervrijwilligers en 92 beroepskrachten. Die laatsten zijn vooral in de stad Groningen te vinden.

Gebrek aan bluswater

Behalve over het gebrek aan vrijwilligers maken veel plattelandsgemeenten zich zorgen over het gebrek aan bluswater. Er zijn in de provincie zo’n 5000 ‘witte vlekken’, afgelegen panden waar de brandweer niet snel extra bluswater kan aanvoeren. De gemeenten zijn overigens zelf verantwoordelijk voor de bluswatervoorziening.

De brandweer Groningen is vorig jaar zo’n 3500 keer uitgerukt. Het ging in 2082 gevallen om brand, 998 maal om hulpverlening, 311 keer om een ongeval met een gevaarlijke stof en bij 53 incidenten betrof het een waterongeval.