Dorpsvisie Vlagtwedde 2020-2030

Vlagtwedde Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft het initiatief genomen om een dorpsvisie op te stellen samen met en voor de inwoners van Vlagtwedde.

Na het samenstellen van een werkgroep van verschillende disciplines, mee-praat-sessies en een terugkoppelingsavond onder leiding van Anne Jan Toonstra is er de afgelopen periode hard gewerkt aan de definitieve versie van de dorpsvisie.

De bedoeling was om de dorpsvisie te presenteren en uit te reiken tijdens de algemene leden vergadering van vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde. Helaas is de algemene ledenvergadering geannuleerd in verband met het Corona virus en was het niet mogelijk de dorpsvisie te presenteren.

Daar het belangrijk is om de dorpsvisie te delen met de inwoners en stakeholders van Vlagtwedde is hiervoor een participatie plan opgesteld en is ervoor gekozen om dit mede digitaal te verzorgen. Alle leden van vereniging van dorpsbelangen ontvangen de komende periode een originele versie in de brievenbus en de dorpsvisie wordt aangeboden aan de stakeholders.

De digitale versie is hier te vinden.