Keramisch Museum zoekt per onmiddellijk gastvrouwen/gastheren en een nieuwe huismeester

Nieuw Buinen De Stichting Keramisch Museum Goedewaagen, een voor de exploitatie ongesubsidieerd museum, zoekt voor op heel korte termijn vrijwilligers.

Voor alle duidelijkheid geen van de museummedewerkers krijgt een salaris. Het Nieuw Buiner museum moet, zoals het zo mooi heet, de eigen broek hoog houden. Dat het museum in binnen- en buitenland een groeiende naamsbekendheid geniet, bewezen de bezoekcijfers van voor het uitbreken van de COVID-19 pandemie en de respons op de online publicaties bij de sociale media. Nu het museum weer heropend is, blijkt de belangstelling weer even groot, want 58 geïnteresseerden woonden zaterdag 4 juli de opening van de zomertentoonstelling van de glasfabrieken Pfeiffer bij.

Die drukte is welkom, maar heeft wel een zorgwekkend gevolg, zo staat in een persbericht. „Ons te kleine museumteam kan die belangstelling nauwelijks aan. Voor aan de museumbalie zijn daarom dringend gastvrouwen of gastheren nodig die, zeker ook in de zomerperiode, bezoekers ontvangen, hen wegwijs maken en desgewenst verkopen in de museumwinkel afwikkelen. Door de week gaat het om baliediensten van iets voor 10.00 uur tot iets over 16.00 uur. Om weer maandag en dinsdag het museum te kunnen openen, verwelkomen wij vooral vrijwilligers die zich op die dagen kunnen vrijmaken. Zo mogelijk wordt een bescheiden onkostenvergoeding betaald.”

Voor het werk in het museum en het depot zoekt de museumstichting verder een allround technicus (vrouw/man) die van hard werken in een collegiale sfeer houdt. Het werk loopt uiteen van het werken met de vele glazen en perspexvitrines, schoonmaakwerk en regelmatig elektrisch onderhoud. De duvelstoejager die het museum zoekt, heeft een vertrouwensfunctie voor het museumbestuur en de verhuurder, de aardewerkfabriek Royal Goedewaagen. Hij of zij kan ook ingeschakeld worden bij de nieuwe schoolprojecten die het museum in samenwerking met de aardewerkfabriek Royal Goedewaagen opzet. Voor het onderhoudswerk is in eerste instantie een dagdienst van 10 tot 16 uur op donderdag gewenst. Fijn is het ook, wanneer betrokkene op afroep beschikbaar is. Zo mogelijk wordt een bescheiden onkostenvergoeding betaald.

Om misverstanden te voorkomen: de museumstichting en de aardewerkfabriek delen alleen de naam Goedewaagen. Het in het voorgebouw van de fabriek gevestigde museum betaalt huur aan de fabriek. Medewerkers van het museum hebben het recht om museumgasten in de fabriek rond te leiden bij de nieuwe tandemrondleidingen. Sollicitaties voor beide oproepen kunnen begeleid door een CV worden gericht aan museumcoördinator F. Visser via mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl.