Openingstijden Keramisch Museum Goedewaagen

Nieuw Buinen Met ingang van 1 juli 2020 zijn de COVID-19 regels voor musea ietwat versoepeld.

De Stichting Keramisch Museum Goedewaagen kan, mede omdat veel leden van haar museumteam tot de risicogroep van senioren van 70 jaar en ouder behoren, de toegang tot het museum nog niet verruimen tot de openingstijden van voor de pandemie. Toen was het museum 7 dagen in de week geopend.

Tot 1 september is het museum inmiddels wel weer open op de woensdag-, de donderdag- en vrijdagmiddag van 12 tot 16 uur en op zaterdag- en zondagmiddag van 13 tot 17 uur. Een digitale aanmelding is voor deze dagen niet meer nodig. Van belang is wel dat bezoekers de gezondheids- en hygiëne richtlijnen van het kabinet navolgen.

Museumwinkel

De inmiddels door de aardewerkfabriek Royal Goedewaagen aan de museumstichting overgedragen winkel is ook alleen toegankelijk op deze 5 dagen gedurende de genoemde openingstijden.

Nieuwe tandemrondleiding op aanvraag

In verband met de opgelegde 1,5 meter afstand-richtlijn zijn tot 1 september bezoeken van grotere groepen inclusief een rondleiding door de fabrieksateliers helaas nog niet mogelijk. Nieuw is dat de museumstichting voor de 5 openingsmiddagen een zogenaamde tandemrondleiding invoert die impliceert dat voor een huishouden van twee of drie personen op aanvraag een rondleiding door museum en fabrieksateliers mogelijk wordt. Door het beperkte aantal deelnemers kunnen bij de tandemrondleiding ook meer ateliers bezocht worden dan met grote groepen mogelijk is. De totaalprijs voor een tandemrondleiding bedraagt 40 euro. Deze tandemrondleiding moet minimaal twee dagen van te voren aangevraagd worden via mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl.