Hoop op snellere registratie statushouders

Er wordt onderzocht hoe in het asielcentrum van Ter Apel statushouders weer sneller ingeschreven kunnen worden in de Basis Registratie Personen (BRP).

Dat heeft burgemeester Jaap Velema van Westerwolde verteld aan de gemeenteraad.

,,Voorwaarde voor het weer sneller inschrijven is dat dit corona-proof kan’’ zo zegt hij. ,,Een crisismanager van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst, de IND, buigt zich daar over.’’

Ter Apel is een van de opvanglocaties met een zogenoemde BRP-straat. Dat houdt in dat asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, statushouders dus, er ingeschreven kunnen worden in de BRP. Als ze daarin staan krijgen zo, zoals alle Nederlanders, een burgerservicenummer. Een nummer dat nodig is om mee te kunnen doen in de samenleving.

1,5 meter regel

Sinds het begin van de coronacrisis verloopt de registratie in Ter Apel, die plaatsvindt in een gebouw van de IND op het asielcentrum, veel trager. Belangrijke oorzaak is volgens Velema dat vanwege de 1,5 meter regel in dat gebouw niet met volle kracht gewerkt kan worden.

Statushouders hebben inmiddels aan de bel getrokken over de vertraging, onder meer bij de gemeente. Ze stellen dat het wachten op een plekje in de BRP te lang duurt en dat ze daardoor, zeker omdat de 1,5 meter regel nog wel even lijkt te blijven, nog langs als het ware muurvast kunnen zitten. Velema heeft contact gezocht over de problematiek in Den Haag. ,,En gelukkig wordt nu bekeken hoe in het asielcentrum het registreren versneld kan worden, in het gebouw van de IND, maar wellicht ook op een andere manier. Ik hoop dat snel een oplossing wordt gevonden.’’