Het Tuinpad Op - In Nachbars Garten 2020

Het Tuinpad Op - In Nachbars Garten zich in voor het open stellen van bezienswaardige particuliere tuinen en wil de aandacht vestigen op bijzondere openbare tuinen en parken. De openstelling van particuliere tuinen is in vele Europese landen inmiddels een bekend fenomeen, maar Het Tuinpad Op - In Nachbars Garten is uniek omdat deze stichting grensoverschrijdend werkzaam is.

Tweejaarlijks wordt er een kleurrijke tuinengids uitgegeven. De tweetalige (Nederlands en Duits) gids biedt veel informatie over 120 aangesloten de tuinen. Nieuwe tuinen worden na aanmelding door een tuinencommissie gekeurd op gastvriendelijkheid, (planten)kennis van de eigenaar, staat van onderhoud en belevingswaarde van de tuin. Na goedkeuring wordt de tuin iedere drie jaar opnieuw bezocht om de kwaliteit (de bezienswaardigheid) van het tuinenbestand op peil te houden. De gids is veelal verkrijgbaar bij aangesloten tuineigenaren of via www.hettuinpadop.nl.

Naast het uitgeven van de tuinengids worden er door de stichting jaarlijks een aantal 'tuinenmarathons' georganiseerd. Tijdens een tuinenmarathon kunnen tuinliefhebbers zonder een vooraf gemaakte afspraak een selectie van de tuinen bezoeken. Deze tuinen openen van 11.00 en 17.00 uur de tuinpoorten.

De entree is soms gratis, soms wordt een vrije gift op prijs gesteld of er wordt entree gevraagd.

De lijst met deelnemende tuinen wordt voortdurend bijgewerkt en is te vinden op www.hettuinpadop.nl, onder tuinagenda. Op deze site staan ook gedetailleerde beschrijvingen van de tuinen.