Drie zonneparken Chint Solar klaar: Noord-Nederland verwelkomt 152 megawattpiek zonnepanelen

BUINERVEEN/STADSKANAAL Chint Solar Nederland heeft in Drenthe en Groningen drie zonneparken in gebruik genomen.

Verspreid over de twee provincies is 152 megawattpiek aan zonnepanelen geplaatst. Zonnepark Stadskanaal heeft een omvang van 101 megawattpiek, Zonnepark Buinerveen van 45 megawattpiek en Zonnepark Ommelanderwijk van 5,7 megawattpiek. De zonneweiden zijn aangesloten op het elektriciteitsnet van netbeheerders Enexis en TenneT.

50.000 huishoudens

Met een gezamenlijk vermogen van 152 megawattpiek zullen de zonneparken ongeveer 50.000 huishoudens in Nederland van duurzame elektriciteit voorzien en de regio's helpen hun lokale energiedoelstellingen te realiseren.

De zonneweiden – geïnitieerd door PowerField – zijn ontwikkeld en gerealiseerd door Chint Solar. Naast de zonneparken zelf moesten ook de netaansluitingen door Chint Solar worden ontwikkeld en aangelegd. In de uitvoeringsfase trad Chint Solar op als hoofd EPC-aannemer, coördineerde diverse aannemers en nam de verantwoordelijkheid op zich voor de netintegratie en het voldoen aan de lokale eisen.

16 kilometer lange hoogspanningskabelroute

De bouw van Zonnepark Stadskanaal startte in februari 2020. Voor deze zonneweide heeft Chint Solar 245.000 zonnepanelen geïnstalleerd op 83 hectare grond bij de Van Boekerenweg langs de provinciale weg N378. Chint Solar heeft dit zonnepark zelf verbonden met het elektriciteitsstation in Meeden. Hiervoor is een 16 kilometer lange hoogspanningskabelroute van 110 kilovolt aangelegd. Deze is verbonden met het hoogspanningsstation van netbeheerder TenneT in Meeden.

Primeur

De bouwwerkzaamheden voor Zonnepark Buinerveen startten in mei 2020. Op 40 hectare grond zijn zo’n 110.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Zonnepark Buinerveen is via een 13 kilometer lang privaat kabeltracé van 33 kilovolt verbonden met Zonnepark Stadskanaal. De gecombineerde netaansluiting voor de zonneweiden in Stadskanaal en Buinerveen is op het hoogspanningsnet aangesloten. De gecombineerde netaansluiting van twee zonneparken is voor Nederland een primeur. Een grondige en lange voorbereiding was daarom vereist, zowel op het gebied van regelgeving als op het gebied van techniek.

Ommelanderwijk: vervuilde grond

De bouw van Zonnepark Ommelanderwijk, gelegen tussen Veendam en Nieuwe Pekela in de provincie Groningen, startte in juli 2020. Het voormalige, vervuilde industrieterrein was onbruikbaar voor agrariërs en is daarom voor de aanleg van het zonnepark uitgebreid gesaneerd.

In totaal telt de zonneweide 14.229 zonnepanelen, waarvan de helft monofacial (enkelzijdig) en de andere helft bifacial (dubbelzijdig). Dit geeft Chint Solar de mogelijkheid om de bifancial zonnepanelen te testen en de voordelen van deze panelen te bewijzen ten opzichte van monofacial panelen, in een bestaande situatie in Nederland.

"Zonne-energie is in deze gevallen een perfecte oplossing om anders onbruikbare grond in te zetten voor waardevolle en duurzame-energieopwekking", duidt Mark van Rij, Head of Business voor Chint Solar Nederland. "Deze vorm van landomzetting kan een rolmodel worden voor andere onbruikbare locaties. We willen dit concept elders in Nederland kopiëren."