Bert Benthem nieuwe directeur-bestuurder Stichting Attenta

GIETEN De Raad van Toezicht heeft besloten met ingang van 19 april Bert Benthem te benoemen als nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Attenta.

Hij volgt daarmee Judith Otte op die zich de afgelopen twee jaar heeft ingezet als interim directeur-bestuurder.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aa en Hunze heeft ingestemd met het besluit tot het benoemen van Bert Benthem als directeur-bestuurder van Attenta.

Ervaren bestuurder

Bert Benthem is een ervaren bestuurder die heeft gewerkt in en met grotere en complexe organisaties. De verwachting is dat hij zich - mede op grond van zijn die ervaringen als bestuurder - het sociaal domein snel eigen gaat maken.

De nieuwe directeur-bestuurder kenmerkt zich als een ondernemend persoon die Attenta kan helpen verder door te ontwikkelen, aansluitend op de beoogde visie en werkwijze die de gemeente heeft opgenomen in de opdrachtverstrekking. Bert Benthem is een toegankelijk persoon die erkenning geeft aan de professionaliteit van de medewerkers en die is gericht op samenwerking.

Met de benoeming van Bert Benthem heeft Stichting Attenta weer een ervaren directeur-bestuurder in haar midden die leiding geeft aan een organisatie waarin medewerkers zich dagelijks volop inzetten ter ondersteuning van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze.

Kijk voor meer informatie op www.stichtingattenta.nl