Oncologienetwerk Groningen-Drenthe moet patiënten nog beter helpen door meer samenwerking in Groningen en Drenthe

Het pas opgerichte Oncologienetwerk Groningen-Drenthe moet de oncologische zorg in Groningen en Drenthe naar een nog hoger niveau brengen.

Dat meldt het UMCG.

Binnen het Oncologienetwerk Groningen-Drenthe starten zes verschillende werkgroepen, bestaande uit huisartsen en specialisten van verschillende tumorgroepen: borst-, darm-, huid-, long-, blaas-, prostaat- en nierkanker.

Onnodig onderzoek voorkomen

In het eerste jaar gaat een werkgroep onder meer de gegevensuitwisseling tussen de ziekenhuizen verbeteren. Daarmee kan worden voorkomen dat onderzoeken opnieuw moeten worden gedaan. Zo wordt de patiënt minder belast.

Betere informatievoorziening van ziekenhuis naar huisarts

Een andere werkgroep richt zich op een goede informatievoorziening vanuit de ziekenhuizen richting de huisartsen. Daardoor kan de huisarts de patiënt beter adviseren en ondersteunen.

Zeldzame vormen van borstkanker en palliatieve zorg

Ook gaat een werkgroep aan de slag met het inrichten van een regionaal multidisciplinair overleg voor zeldzame vormen van borstkanker. Verder komt er meer aandacht voor palliatieve zorg, om de kwaliteit van leven van ongeneeslijk zieke patiënten te verbeteren. Als de pilots goed verlopen volgt geleidelijke uitbreiding naar andere tumorgroepen.

Het Oncologienetwerk

Het Oncologienetwerk Groningen-Drenthe is een samenwerking tussen de vijf ziekenhuisorganisaties in Groningen en Drenthe (Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant Zorggroep, UMCG en Wilhelmina Ziekenhuis Assen) en zeven zorgorganisaties: HuisartsenZorg Drenthe, Groninger Huisartsen Coöperatie, IKNL, Zorgbelang Groningen, Zorgbelang Drenthe, Menzis en Zilveren Kruis Achmea.

Het Oncologienetwerk kreeg een subsidie van ZonMw, in het kader van ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’.