Aantal Drenten met WW-uitkering daalt verder: vooral in de bouw, landbouw, horeca en uitzendsector

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is in maart met bijna 3 procent afgenomen ten opzichte van vorige maand.

Een afname van de WW in maart is gebruikelijk door een groei van seizoenswerkgelegenheid richting het voorjaar. Als gevolg van de coronapandemie ligt het aantal WW-uitkeringen in maart nog wel iets hoger dan vorig jaar.

Afname in maart is gebruikelijk

Eind maart telde Drenthe 8.022 WW-uitkeringen. Dat is 3,2 procent van de Drentse beroepsbevolking. Een afname van de WW in maart is gebruikelijk. Naarmate de zomer nadert, ontstaat meer werkgelegenheid in bouw, landbouw, horeca en uitzendsector. De WW nam dan ook vooral af in deze sectoren.

Ook in de commerciële dienstverlening daalde het aantal WW-uitkeringen in de afgelopen maand. Als gevolg van de coronapandemie ligt het aantal WW-uitkeringen in maart nog wel iets hoger dan vorig jaar, al zijn de verschillen op jaarbasis de afgelopen maanden kleiner geworden.

WW in heel Nederland gedaald

Eind maart telde Nederland 282.186 WW-uitkeringen. Dat is 3 procent van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 286.059 WW-uitkeringen in Nederland.

Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen in maart met 1,4 procent (3.873 uitkeringen minder ten opzichte van vorige maand). In alle provincies was de daling merkbaar.

Een jaar eerder telde Nederland 250.368 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 13 procent (31.818 uitkeringen). De stijging van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Wat zijn de verschillen in het Noorden?

In maart nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies, maar ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een lichte toename te zien.

UWV verstrekte eind maart in de provincie Groningen 9.212 WW-uitkeringen; 1,5 procent minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind maart 0,4 procent hoger dan vorig jaar.

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Friesland nam in maart met 3,0 procent af tot 10.861. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een stijging van 1,7 procent.