Terugblik op eerste jaar Sociaal team Aa en Hunze

GIETEN - Inwoners en (zorg)organisaties weten het Sociaal team Aa en Hunze en het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) bij hulpvragen steeds vaker te vinden. Ook huisartsen verwijzen sneller door. Dit blijkt uit een evaluatie die de gemeente heeft opgesteld over het eerste bestaansjaar (2015) van het sociaal team. Verbeterpunten richten zich op het gebiedsgericht werken en aandacht voor preventie. Het evaluatierapport is te downloaden op www.aaenhunze.nl.

Opvoedingsvragen worden het meest gesteld, gevolgd door vragen over de eigen administratie en financiën. Ook schakelen inwoners vaak de hulp in van het sociaal team/CJG om zichzelf thuis te kunnen redden of te verplaatsen. Ten slotte komen er veel vragen binnen over lichamelijke problemen en psychische klachten. De gemeente pakt de verbeterpunten uit de evaluatie op om het sociaal team verder door te ontwikkelen. Wethouder Harry Dijkstra zegt hierover: “Met elkaar willen we werken aan een gemeente waar inwoners zich voor elkaar en hun leefomgeving verantwoordelijk voelen en waarbij de gemeente de zorg voor kwetsbare mensen voor haar rekening neemt." Het Sociaal team Aa en Hunze is sinds 2015 het eerste aanspreekpunt voor inwoners die zorg of ondersteuning nodig hebben. Het sociaal team, dat nauw samenwerkt met het CJG, is erop gericht om samen met de inwoner een oplossing te vinden voor de hulpvraag. De medewerkers hebben een breed netwerk en kunnen indien nodig specialistische hulp erbij halen of een beroep doen op vrijwilligers.