Het doek valt voor het koor Klooster Smartlappers

TER APEL - Het koor Klooster Smartlappers stopt volgend jaar.

Op 24 mei wordt in d' Oale School in Ter Apelkanaal op gepaste wijze afscheid genomen met een bijeenkomst met zang en sketches waar tevens samen herinneringen kunnen worden opgehaald.

Door onder meer ziekte en overlijden is het aantal zangers en muzikanten gedaald. Verder is de gemiddelde leeftijd flink gestegen. Vervangers staan niet klaar en de rek is er uit. Daarom is na twintig jaar besloten om er met pijn in het hart een punt achter te zetten.

De geplande optredens in de komende maanden gaan gewoon door.