Gasselte krijgt dorpsplein

GIETEN - Heijerman heeft het gat geboord voor een zogeheten verticale drainagebuis met een lengte van zes meter.

Met de uitvoering van dit plan wordt dé ontmoetingsplek gecreëerd van en voor het dorp Gasselte, wordt het ontmoeten versterkt en wordt ruimte geboden voor aanvullende activiteiten voor jong en oud.

De parkeerplaats naast het dorpshuis wordt als eerste aangelegd, tegelijkertijd worden het openluchttheater en een half verhard pad naar de schaapskooi gerealiseerd. De werkzaamheden zijn voor de kerstvakantie afgerond. Als de weersomstandigheden het toelaten wordt in januari gestart met het plein voor

het dorpshuis Daarna is het schoolplein aan de beurt. Wanneer alles volgens

planning verloopt, zijn de werkzaamheden in maart afgerond.

Het dorpsplein Gasselte wordt gerealiseerd door bijdragen van verschillende organisaties en inwoners. Gemeente Aa en Hunze en provincie Drenthe dragen een substantieel bedrag bij evenals VSB Fonds, Oranje Fonds, Rabofonds, de Boermarke, Stichting PrimAH en Drents Landschap.

Daarnaast hebben de

leerlingen en de ouderraad van OBS De Dobbe veel

geld ingezameld door tal van acties te houden.