Verkiezingskoorts op OBS De Poolster in Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN - De leerlingenraad van OBS De Poolster in Nieuw-Buinen is weer compleet. Vandaag zijn namelijk verkiezingen gehouden.

Even na elf uur. Leerlingen van de groepen vijf en zeven kunnen een stem uitbrengen op één van de kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld voor de leerlingenraad.

In het speellokaal van de school is een heus stembureau ingericht. Inclusief stemhokje, stembus en stembiljetten. Het stembureau wordt bemand door wethouder Albert Trip van de gemeente Borger-Odoorn, directeur Gerardus Hagénus van stichting OPO Borger-Odoorn, voorzitter Derk Smit van Dorpsbelangen Nieuw-Buinen en .... Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) die op werkbezoek is.

De Poolster in Nieuw-Buinen heeft enkele maanden geleden als eerste school in Nederland het officiële keurmerk van Stichting Kenniscentrum Verteltassen ontvangen. De Verteltas is een innovatieve methode waarmee scholen de taalontwikkeling bij kinderen en hun ouders stimuleren, lezen bevorderen en de ouderparticipatie en –betrokkenheid vergroten.

Nadat de leerlingen zich hebben gelegitimeerd, mag een stem worden uitgebracht. De score is net geen honderd procent, want één leerling heeft zich 's morgens ziek gemeld.

De stembus wordt geleegd en na het tellen van de stemmen wordt de uitslag bekend gemaakt door Henk Nijboer die zichtbaar geniet van de verkiezing op de basisschool. De leerlingen Jaylinn Zwiers en Mike Slomp van groep vijf en Rico Seep en Maureen Zwiers van groep zeven slepen uiteindelijk de meeste stemmen in de wacht.

De vier nieuwe leden van de leerlingenraad krijgen een viool uitgereikt, symbool voor vol vertrouwen.

De fotoserie is gemaakt door redacteur Paul Abrahams.