Jaaroverzicht politie 2017: Veilig leven in Stadskanaal

STADSKANAAL - Inwoners van Stadskanaal wonen en werken in een relatief veilige gemeente. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van 2017 van de politie.

Uit de cijfers van de politie blijkt dat vrijwel alle vormen van criminaliteit, geweldszaken en overlast in 2017 zijn gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Die trend lijkt zich in de eerste maanden van dit jaar voort te zetten. De integrale aanpak in de veiligheidsketen werpt duidelijk zijn vruchten af. 

Het woon- en leefgenot en het gevoel van veiligheid in en rond je eigen huis wordt voor een groot deel bepaald door de hoeveelheid overlast van buren en omwonenden en door de hoeveelheid inbraken. Niet alleen drugs- en drankoverlast en geluidsoverlast maar ook huiselijk geweld hebben een negatief effect je leven. Overlast als gevolg van sociale problemen blijft dan ook in de toekomst een prioriteit.

Ook inbraken hebben veel impact op slachtoffers. Hier is een dalende lijn zichtbaar, al was er even sprake van een toename. Een extra inspanning van de politie heeft hier een eind aan gemaakt.

Het gevoel van veiligheid op straat is in onze gemeente hoog. Er is weinig overlast door drank of drugs of door jongeren. Straatroof komt bovendien vrijwel niet voor. De evenementen in de gemeente zijn veilig en het uitgaansgeweld is gering. 

Voor het komend jaar blijven de huidige prioriteiten, ondermijning (fraude, drugshandel, cybercrime), geweldszaken, overlast en sociale wijkproblematiek en inbraken als ook het uitbouwen en versterken van de ketenaanpak speerpunten voor het beleid.