Positief begrotingsresultaat Westerwolde na ombuigingen

SELLINGEN - Het college van Westerwolde stelt een pakket van ombuigingsmaatregelen voor om de begroting op korte en lange termijn sluitend te houden. Het betreft een pakket van ruim 1 miljoen waardoor ook in de toekomst geïnvesteerd kan worden in onder andere verduurzaming en organisatie ontwikkeling.

De reeds in de kadernota aangekondigde ombuigingen zijn nodig om de verwachte extra kosten in het sociaal domein, waaronder jeugdzorg, Wmo en participatie op te vangen. Daarnaast vallen de kosten voor afvalverwerking voor Westerwolde hoger uit. Deze kosten worden in 2018 en 2019 niet doorberekend aan de inwoners.

De begroting en het voorstel voor de ombuigingsmaatregelen worden 7 november ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.