Benefiet voor Stichting Garuda House Bali

STADSKANAAL - Wie aan Indonesië denkt, denkt al gauw aan prachtige kleuren en geuren en natuurlijk de kilometerslange rijstvelden. Het eiland Bali kent vele mooie tempels, elk met een eigen betekenis en heilige regels. Bali wordt gezien als het paradijs en wordt vaak, onterecht, door toeristen genoemd als een rijk eiland, dat geen armoede kent.

Helaas is het tegendeel waar. Bali kent, net zoals veel andere eilanden in Indonesië veel armoede. Als er armoede heerst in een gezin, kunnen kinderen niet naar school en worden ze vaak al op jonge leeftijd gedwongen producten te verkopen op straat of zichtzelf te verkopen aan sekstoeristen. Dit geldt voor jongens en meisjes, maar meisjes zijn in deze mannencultuur het meest kwetsbaar.

Het Garuda House in Bali

Het Garuda House in Bali Is een opvanghuis voor meisjes van 7 tot en met 17 jaar, die geen ouders hebben of uit arme gezinnen komen. Zij krijgen een kans om in dit huis te wonen, naar school te gaan en te werken aan hun toekomst. Gemiddeld verblijven er 15 meisjes, samen met een ouderechtpaar dat zorgt voor de huisvesting en opvoeding. Er is bewust voor gekozen om dit project klein te houden, zodat de meisjes in familiesfeer leven. Doordat de meisjes intern zijn in het Garuda House wordt veel aandacht gegeven aan sociale- en specifieke vaardigheden (bijvoorbeeld Engels, multimedia en dergelijke).

Visie en strategie

Het Garuda House zet zich in voor meisjes in Indonesië zodat zij een betere kans op een goede toekomst krijgen. Dit gebeurt door middel van educatie, huisvesting en goede (medische) zorg. Alhoewel gewerkt wordt vanuit een Christelijke identiteit, is religie geen selectiecriterium. Uitgangspunt is dat met respect met elkaar wordt omgegaan. Een ieder draagt haar "steentje" bij in de dagelijkse omgang van zaken in het huis en maakt serieus werk van de scholingsmogelijkheden die worden geboden.

Maak kennis met Indonesië en het Garuda House.

Zaterdag 13 oktober stelt het Garuda House zich voor door middel van een Indonesisch feestje. U kunt genieten van prachtige dansen van het eiland Java en Bali en u heeft de kans om deze dansen zelf te leren. Er worden presentaties gegeven over het Garuda House. Maar ook over de Indonesische cultuur. Er is muziek en er is eten. Zoals we in Indonesië zeggen, makan makan (lekker eten). Tijdens de benefiet zaterdag 13 oktober zal er op uitnodiging van de Indonesische ambassade een Indonesische dansworkshop worden gegeven. Deze dansworkshop wordt gegeven door Madaloka Dance Studio. Deze workshop start om 14.30 uur en duurt 1,5 uur. De dansworkshop die wordt gegeven is geïnspireerd door Tari Soyon uit Oost Java. Soyong betekent “sayang” oftewel “lieverd”.

Er zal eerst een danspresentatie worden gegeven. Daarna kunnen mensen zelf deze dans leren en eind van de workshop is er een eindpresentatie voor de toeschouwers en de Indonesische ambassadeur mr. I. Gusti Angung Wesaka Puja en mr. Din Wahid (cultureel en educatie)

Het feest is 13 oktober in de Semsstraatkerk in Stadskanaal van 12.00 uur tot 18.00 uur. Entree is gratis Er is een loterij. Loten kosten 1 euro per lot. Ook zijn er verschillende kraampjes aanwezig.