Tonegido huldigt jubilarissen

GASSELTE - Tijdens het herfstconcert 30 september in het Witte Kerkje in Gasselte heeft de Gemengde Zangvereniging Tonegido 2 leden gehuldigd.

Gezien Oosting-Habing werd gehuldigd, omdat ze 50 jaar lid is van Tonegido. De voorzitter bood haar namens de vereniging een armband en bloemen aan.Geertje Hakkert-Seggers is 25 jaar lid van Tonegido en kreeg een horloge en bloemen namens de vereniging.

De beide jubilarissen werden ook door de voorzitter van de Bond van Koren, Ep Seggers, toegesproken. Gezien Oosting voor haar 50-jarig lidmaatschap. Geertje Hakkert zingt al 60 jaar. Dit niet alleen bij Tonegido, maar ook bij andere verenigingen. Ze kregen beide een oorkonde en bloemen aangeboden namens de Bond van Koren.