Icare start cursus ‘Brein in beweging’

GIETEN - Icare Ledenvereniging start vanaf 11 oktober in Impuls, Schoolstraat 1 in Gieten een cursus ‘Brein in beweging’.

Als u regelmatig beweegt, blijft u langer gezond. Lichamelijk én geestelijk. Houd uw brein fit en kom elke week een uurtje bewegen op de cursus Brein in beweging (RGM). Dan traint u uw geheugen, concentratie, balans en nog veel meer.

Verbetering

Maak op deze instapcursus kennis met de Ronnie Gardiner Methode (RGM): u beweegt op het ritme van muziek en zet daarbij verschillende delen van het lichaam aan het werk. Ogen, oren, handen, voeten... alles beweegt mee. Zo ontstaan er verbindingen in de hersenen die er niet of niet meer waren. Dit zorgt voor een betere samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft. En dat heeft een positief effect op uw geheugen, concentratie, balans, stemming en nog veel meer.

Gezondere hersenen dragen bij aan het doel van Icare Ledenvereniging, namelijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.De cursus wordt gegeven door een opgeleide docent van RGM Nederland. De oefeningen worden rustig opgebouwd en zijn door iedereen te leren. En deelnemers krijgen oefeningen mee voor thuis.

Prijs en deelname

De cursus is speciaal voor leden van Icare Ledenvereniging ontwikkeld. Zij ontvangen 50% korting en betalen 40 euro voor acht lessen van een uur (normaal 80 euro). Wie wil deelnemen meldt zich telefonisch aan via 088 – 383 20 00 of via de website www.ledenvereniging.nl/brein. Nog geen lid? Een lidmaatschap van de ledenvereniging kost 20,50 euro per huishouden, per kalenderjaar. Kijk voor meer informatie ook op www.ledenvereniging.nl/brein