Financiële steun voor dorpshuis Westdorp Ellertshaar

WESTDORP - Eerder kwam al het bericht dat de Hunzecommissie 2.500 euro subsidieert voor de voorbereidingskosten voor het dorpshuis Westdorp Ellertshaar. Afgelopen donderdag volgde het bericht dat het VSB fonds met 20.000 euro de realisatie van het dorpshuis ook ondersteunt. "Als we de inzet van vrijwilligers meerekenen zijn we al over de helft van het bedrag dat nodig is," stelt ReintJan Vos.

Beide dorpen zijn blij met de toezeggingen van zowel de Hunzecommissie als het VSB fonds. Het te realiseren dorpshuis komt daarmee weer een forse stap dichterbij. De Hunzecommissie zette in hun toezegging bovendien de deur open voor een tweede aanvraag in een later stadium. "Als we aan de inrichting toe zijn, zullen we dankbaar gebruik maken van de mogelijkheid die de Hunzecommissie ons biedt," vervolgt Vos, voorzitter van de Stichting Dorpshuis Westdorp Ellertshaar. "Dit alles sterkt ons heel erg in ons idee dat het mogelijk is om ook voor deze twee kleine dorpen een gezamenlijk onderkomen te realiseren."

Het VSB fonds doneert de bijdrage uit de regeling dorps- en buurthuizen. Het bedrag van 20.000 euro is exact wat door de Stichting Dorpshuis is aangevraagd. De volgende stap is een aanvraag indienen bij Leader Zuidoost Drenthe. “Daar werken we nu hard aan,” aldus Vos.