Nieuwe uitdaging voor Lex de Boer van Lefier

STADSKANAAL - Na zes jaar neemt bestuurder Lex de Boer afscheid van woningcorporatie Lefier.

Hij treedt per 1 december

in dienst als directeur van Pantar, dat is het sociale werkbedrijf van de gemeente Amsterdam en Diemen.

Lex de Boer trad 1 november 2012 als bestuurder in dienst bij Lefier. Hij stond voor de opgave van drie zelfstandige woonbedrijven en een

ontwikkelbedrijf één Lefier

te maken. Hij voerde daartoe een ingrijpende reorganisatie door en met succes.

Daarnaast zette De Boer een heldere visie neer over de betaalbaarheid. Dat stelde Lefier in staat een gematigd huurbeleid te voeren. Na twee jaren zonder het

doorvoeren van de jaarlijkse huurverhoging, is dit jaar

een nieuw huurbeleid

geïmplementeerd waarin

er een duidelijke relatie is tussen de kwaliteit van de woning en de huurprijs.

Ook kwam er onder leiding van De Boer een portefeuilleplan tot stand, waarbij Lefier de komende 10 jaar voor

100 miljoen euro per jaar investeert in nieuwbouw en verduurzaming.

Dit is mogelijk doordat Lefier door het bestuur van Lex de Boer een financieel gezond bedrijf is en efficiëncy heeft doorgevoerd in alle lagen van de organisatie.

De Boer heeft zich eveneens

bijzonder ingezet voor de duurzaamheid: hij speelde een voortrekkersrol bij het Nul-op-de-Meter maken van woningen. Met woningen

die gedeeltelijk in het

aardbevingsgebied liggen, heeft De Boer samen met andere corporaties een sterke lobby naar de overheid

gevoerd.

De tweede bestuurstermijn loopt formeel in 2020 af.

“Ik verlaat Lefier in de overtuiging dat de organisatie staat en financieel gezond is. Wij krijgen telkens weer waardering van onze klanten voor de dienstverlening en het onderhoud, we hebben een heldere visie op de

betaalbaarheid, bouwen en verduurzamen. Medewerkers gaan met plezier naar onze vernieuwde en duurzame kantoren. Lefier ligt op koers.”