Ontwerp-omgevingsvergunning zonnepark Van Boekerenweg ligt ter inzage

STADSKANAAL - Het college van B&W van de gemeente Stadskanaal heeft besloten de ontwerp-omgevingsvergunning ‘landelijk gebied, Van Boekerenweg Zonnepark Noord ter inzage te leggen en inwoners de gelegenheid te geven om een zienswijze in te dienen.

Powerfield wil een nieuw zonnepark realiseren aan de Van Boekerenweg (N378). Het plan hiervoor is sinds de twee informatieavonden eerder dit jaar aangepast en voorgelegd aan de provincie Groningen. Het landschappelijk ontwerp is goedgekeurd door de provincie, waarna Powerfield in mei een vergunning heeft aangevraagd.

Het college van B&W heeft nu besloten om de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen. Vanaf 2 augustus 2018 tot en met 12 september 2018 is het ontwerp in te zien bij de publieksbalie in het gemeentehuis en op de website van de gemeente. Gedurende deze zes weken is er gelegenheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze in te dienen.