Vesting Spectaculum zorgt voor reuring in Vesting Bourtange

BOURTANGE - Eén van de vele parels in de kroon van het prachtige Westerwolde - is elke dag de moeite meer dan waard om te bezoeken.

Daarnaast vinden allerhande activiteiten plaats om nog meer publiek te lokken die de sfeer van het roemruchte verleden kunnen proeven. Zoals bijvoorbeeld het evenement Vesting Spectaculum dat afgelopen zaterdag en zondag is gehouden met medewerking van de zogeheten 'Fogelvreien'.

Het is ondanks de warmte goed toeven in het vestingbolwerk. Handelaren brengen hun waren aan de man. Ambachtslieden als de barbier, de smid, de mandenmaker en de wever zijn aanwezig, evenals de charlatans, jongleurs en chirurgijnen. Muzikanten en dansers zorgen voor extra sfeer en gezelligheid. Musketiers, piekeniers, soldatenvrouwen en kinderen bevolken de bastions, de buitengebieden van de vesting en het marktplein.

Op zaterdagavond vindt 'de nacht van de Middeleeuwen' plaats. Wegen, gebouwen en de stands van de handelaren worden verlicht met flambouwen, fakkels, lichtpotten en lampen en vormen het decor voor een turbulent schouwspel in alle straatjes en verborgen plekjes in de vesting.